Promenad- och vandringsleder

Bild

I Markaryds kommun är det alltid nära till naturen och till någon av de fina och natursköna promenad- eller vandringslederna. Nedan finner du exempel på turer i de olika delarna av kommunen. 

Sjöarundan i Hinneryd anlades 1998/99 som ett samarbetsprojekt mellan Hinneryds bygdeförening och Markaryds kommun.

Sjöarundan är en vacker led som mäter 3,5 km och hela turen går längs med Hinnerydssjön. Leden har kommunens längsta spång, Bjurspången, som mäter 168 meter.
Utmed rundan finns två stycken iordningsställda rast- och grillplatser.

Mer information om Sjöarundan
Karta Sjöarundan

På Hälsans stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. I kommunen har vi i nuläget två markerade slingor, dels i Markaryd och dels i Strömsnäsbruk.

idéen om Hälsans stig kommer från irländska hjärtfonden med syfte att främja motion i alla åldrar samt att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Hälsans stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisportare, förskolegrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar och utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor.

Hälsans stig är ett samarbete mellan Markaryds kommun fritidsenhet och Hjärt- och lungsjukasförening.

Karta Hälsans Stig Markaryd
Mer information om Hälsans stig Markaryd

Karta Hälsans Stig Strömsnäsbruk
Mer information om Hälsans stig Strömsnäsbruk

Sjöarundorna består av fyra olika leder, Byasjörundan, Ryenrundan, Sjöarundan och Spångenrundan. Lederna är mellan 1,3 km och 6 km och går omkring de vackra sjöarna.
Karta över vandringslederna
Mer information om sjöarundorna

Getesjörundan är c:a 5 km och går ut mot Misterhult från Getesjöns camping och viker sedan av mot Anderslövs fritidsområde. Leden går på vägar och stiger genom skog och över åsar.

Mer information om Getesjörundan
Karta Getesjörundan

Pilgrimsleden går igenom Markaryds kommun och startar vid gränsstenen i Sjöhult och slutar vid Traryd kyrka, cirka 30 kilometer. Leden är välmarkerad med svenska kyrkans emblem.

Mer information om Nydalaleden pilgrimsled

Rönnö naturreservat ligger på gränsen till Halland i kommunens nordvästra hörn. Där finns två utmärkta leder som är 5 och 6 kilometer långa.

Rönnö naturreservat - Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information om Rönnö naturreservat
Karta Rönnö

Kvarnaholmsrundan är en lätt och vacker runda som går runt Hammarsjön. Rundan är c:a 4,5 km och går utmed västra sidan av sjön till Kvarnaholms kraftverk och sedan tillbaka genom samhället.

Mer information om Kvarnaholmsrundan
Karta Kvarnaholmsrundan

Malmbanan även kallad Kylhultsrundan är c:a 4km och startar vid Strömsnäsbadet och går sedan upp i skogen och kommer ut ovanför idrottsplatsen, Strömsborg. Utmed banan finns det sex olika träningsstationer och ett utegym vid starten.

Mer information om Malmbanan - Kylhultsrundan

Bokelundsrundan, c:a 4km, är en kulturvandring i skogsmiljö i östra delen av Traryd. Start och mål på två ställen, dels strax öster om tidigare Modulfönster och dels vägen mot Kvinnhult c:a 600 m från väg 120. Vandringsleden är markerad med rödmålade käppar och brickor med boklöv.
Karta och information

Grönörundan, c:a 4 km, startar vid busshållsplatsen och går genom hembygdsparken och följer Tovhultssjön mot kraftverket. Leden går över kraftverket till den västa sidan om ån Lagan som man sedan följer och kommer fram till åbron där riktningen är västerut upp mot samhället och busshållsplatsen igen.

Mer information om Grönörundan
Karta Grönörundan

Kvinnhultsrundan, c:a 7 km. Start vid busshållsplatsen, över R1:an och sedan söderut på Södra Stationsgatan. Följ backen upp mot Mjäryd, ta därefter vänster mot Kvinnhult. Framme i Kvinnhult så vik vänster mot Traryd.

Mer information om Kvinnhultsrundan
Karta Kvinnhultsrundan

Tovhultsrundan, c:a 3 km, startar vid busshållsplatsen och går genom djurparken upp på åsen längs med ån Lagan till båtbryggan. Därefter över R1:an förbi gamla järnvägsstationen och tillbaka till busshållsplatsen.

Mer information om Tovhultsrundan
Karta Tovhultsrundan

1995 färdigställdes den ca 5 km långa vandringsleden som går på stigar och skogsvägar genom mycket vacker natur. Leden börjar och slutar vid Tånnerydsdammen. Efter ca 2 km finns en 120 m lång spång och 500 m längre fram finns en rastplats vid Tånneryds lösen.
Strax före rastplatsen kan man göra en avstickare till den plats där Sven Jonsgräbborna bodde på sin tid.
I slutet av leden, vid sista backen, kan man ta sig till Tånneryds högsta punkt, 137 m ö h.

Mer information om Tånnerydsturen
Karta Tånnerydsturen

Örnafällarundan är en trevlig runda på 2,1 km med flera sittplatser utplacerade längs vägen. Den breda stigen är en av få platser inom kommunen där besökare kommer nära Lagan till fots. Den största delen av rundan går jämsides med Lagans lugna vatten där grönskan ramar in upplevelsen. Ett extra plus är det trim-bingo som erbjuds längs rundans hela sträckning. Rundan är markerad och lättillgänglig för alla målgrupper. Markunderlaget är gräs och grus.

Mer information om Örnafällarundan
Karta Örnafällarundan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021 13:37

Kontakt

Tord Gustafsson

Fritids- och Kulturchef

tord.gustafsson@markaryd.se
043372008