Bidrag inom kultur


Bidraget avser att stödja ett brett kulturutbud för kommunens invånare.
Bidraget kan utgöra ett driftsbidrag för kulturbyggnader, hembygdspark, arrangemang eller dokumentation.
Ansökan ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Ansökningsblankett

Det finns från och med 2010 öronmärkta medel att söka till barn- och ungdomskulturverksamhet i Strömsnäsbruk/Traryd, medel som Strömsnäsbruks Revygäng fonderat i kommunen i samband med att föreningen upplöstes.

Regler för bidraget:

  • bidragsmottagare ska vara förening, sammanslutning eller kommunal institution med säte i Markaryds kommun, framförallt i Strömsnäsbruk eller Traryd.
  • bidraget utbetalas till kulturell barn- och ungdomsverksamhet såsom dans, konst, musik, teater osv. Årligen får max 10 000 kronor utbetalas, dock högst 5 000 kronor per bidragsansökan, till dess pengarna är slut.
  • med bidragsansökan ska medfölja beskrivning av arrangemanget samt vilket belopp som söks. Ansökan kan göras löpande under året till Markaryds kommun, Kultur-Fritid, Box 74, 285 22 Markaryd.

För mer information kontakta kultursamordnare Ulla Stark, 070-813 85 53.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Åsa Karlsson

Kontakt

Tord Gustafsson

Fritids- och Kulturchef

tord.gustafsson@markaryd.se
0433-72008