Uppleva och göra

190909 Länsmansgården

Den unge kronolänsmannen Claes Fabian Theorin köpte 1859 en del av den gamla änkan Gertrud Antondotters hemman i byn Kylhult och lät omedelbart uppföra en ny fastighet på platsen med hjälp av byggmästaren Nils Andersson i Åsa.

Fyra år senare flyttade han in i huset tillsammans med hustrun Charlotta och de många barnen. Under familjens 28 år på gården passerade mängder av pigor, drängar och annat tjänstefolk. Hinneryds dåvarande vicepastor Nils Källloff och skrivaren Leonard Cassel kom att tillhöra de första hyresgästerna. Sommaren 1889 efterträdde friherren Edvard Hermelin. Som den ståndsperson han var lät han familjen servas av en ansenlig tjänstestab. En lantbrukare vid namn Björkman fick arrendera själva lantbruket.

Kortvarigt hade den skånska majorskan Emma Falk sin hemvist där. Den tredje i raden av ägare blev kronolänsman Johan Teodor Holmberg, som 1897 tog över. Denne myndige statstjänsteman bodde kvar med hustrun Hedvig Krumlinde och barnen i över tjugo år.

1919 sålde han fastigheten till Sydsvenska Kraft AB. Den förvandlades i detta skede till en tjänstebostad för brukspensonal. Ingenjören och pappersmästaren Ernst Fredrik Eschricht var den förste i raden av tjänstemän att bo i villan. Han flyttade in tillsammans med sin unga hustru Hildur och barnen Rudolf, Anna-Greta, Lars och Per-Anders. När han på grund av sjukdom tvingades dra sig tillbaka redan 1924 erbjöds ryttmästaren Jan Henrik Eugen Flygare under ett par år villan. På 40-talet följdes han av en försäljningschef vid namn Carl Skarborg och ytterligare något år senare av dennes efterträdare John Artur Larson.

När disponent Sten Rasch med hustrun Linnea och barnen Berthold, Olof och Elisabeth kom till orten skedde en omfattande upprustning av villan. Ett högt pallisadstaket kom bland annat att omgärda en lummig trädgård. Ett decennium senare var det tid för direktör Claes Hall och därefter för forskningschefen och senare direktören Bengt Sundfeldt. Efter pappersbruket nedläggning försåldes flera av företagets villor till reapriser och kom åter i privat ägo. Den gamla disponentvillan förvärvades 1981 av familjen Hermansson. Thomas Håkansson köpte huset 2013 och återställde huset i nyskick.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2020

Kontakt

Tord Gustafsson

Fritids- och Kulturchef

tord.gustafsson@markaryd.se
043372008

Bengt Göran Söderlind

Näringslivschef

bengt-goran.soderlind@markaryd.se
043372023