2019-05-15 Stinsen / Muren

Under Kulturvandringen i Markaryd den 814 maj 2019 fick vi berättat för oss om Stins Ola Ohlsson och Muren, .

Stins Ola Ohlsson

Fastigheten byggdes i början på 1900-talet av byggmästarbröderna Samuelsson & Strömberg och såldes snart till Johan Göransson från Traryd. 1910 flyttade stins Ola Ohlson med familj in och köpte senare fastigheten.

Ola Ohlson kom till Markaryd 1897 och blev ovanligt ung stins – bara 24 år gammal. Pga olyckliga omständigheter fick läshuvudet Ola avbryta sin skolgång vilket präglade honom för hela livet. Inget av hans barn fick gifta sig innan de hade skaffat sig utbildningar. Bland hans ättlingar finner vi doktorander, farmaceuter och överläkare.

Stins Ohlson var mycket engagerad i vårt växande stationssamhälle, Markaryd hade just fått sina tre järnvägsbolag. Han var en av dem som mycket aktivt arbetade för övergången till köping 1916, han blev dennas förste kommunalnämndsordförande och senare ordförande i kristidsnämnden som hade sitt kontor i denna fastighet. Ola var även pådrivande vid bildandet av Elverket.

Ohlson var förutom stins mellan 1897-1938 även med i Sparbankens styrelse, ordförande i taxeringsnämnden, Skåne-Smålands järnvägs representant vid försäljning av järnvägsbolagets tomter och skog. Innan kylskåpens intrång i hemmen var han även försäljare av is vilken togs upp på Jetesjön om vintrarna vilken han förvarade i isbodar vid stationsområdet och sedan sålde till bl.a. Helsingborg.

Text med tillhörande bilder Öppnas i nytt fönster.

Muren

På 1930-talet diskuterades genomfartslederna i vårt expanderande centrum. Till slut bestämde man sig för att överge Kungsgatan och Hisings lid som utfart söderut för att istället schakta ur backen mellan Villa Linnèa som då var tjänstebostad till trafikchefen på Hässleholm-Veinge järnvägen. Här gick sedan tidigare en smal väg från stationen ner till lastkajen där man lastade ur koks, vilket färgade vägen som kallades ”Svarta Gatan” i folkmun.

Här skulle nya genomfartsleden ligga och få namnet ”Drottninggatan”.

Uppdraget gick hösten 1941 till 3 bröder Månsson som alla var stenhuggare från Hallaryd. Det var det största projektet i Markaryds socken sedan 1850-talet då Markaryds kyrka byggdes så det var ett prestigefyllt uppdrag. 1 år senare och en ovanligt het sommar senare stod den klar.

Märkligt nog vilar denna mur direkt på marken på gatuplanet. Marken här består nämligen av ”Jätter” dvs så hårt packad morängrus att man inte varken kunde eller behövde gräva ner till frostfritt djup.

Beräknad totalkostnad 1942 var ca 7 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021 14:58