2019-09-08 Hembygdsstugan / Kvarnstenen

Under Kulturvandringen i Traryd den 8 september 2019 fick vi berättat för oss om Hembygdsstugan, Vakten samt om Kvarnstenen.

Hembygdsstugan, Vakten

Huset låg ursprungligen utmed gamla riksvägen- kungsvägen, ca 1 km söder om Traryds kyrka, vid ett gammalt vaktställe ifrån ofredstiderna på 1500 -1600-talet. Det byggdes omkring år 1750, och hette då Sköndal, men är mera känt som Vakten.

Huset skänktes av dåvarande Traryds köping år 1962, till Traheryds hembygdsförening, som flyttade det till nuvarande sin plats och är sedan år 1964, Hembygdsstuga.

Kvarnstenen

Kvarnstenen kommer från den sista kvarnen vid Lagan, som var i drift till 1938 . Kvarnen revs när Traryds kraftverk byggdes. Stenen skänktes till hembygdsföreningen av Birgitta Cannert f. Samuelsson. Paviljongen finansierades av minnesgåvor skänkta vid medlemmars bortgång

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021 14:58