2019-09-09 Länsmansgården / Telefonhuset

Under Kulturvandringen i Strömsnäsbruk den 9 september 2019 fick vi berättat för oss om Länsmansgården och Telefonhuset.

Länsmansgården

Den unge kronolänsmannen Claes Fabian Theorin köpte 1859 en del av den gamla änkan Gertrud Antondotters hemman i byn Kylhult och lät omedelbart uppföra en ny fastighet på platsen med hjälp av byggmästaren Nils Andersson i Åsa. Fyra år senare flyttade han in i huset tillsammans med hustrun Charlotta och de många barnen.

Under familjens 28 år på gården passerade mängder av pigor, drängar och annat tjänstefolk. Hinneryds dåvarande vicepastor Nils Källloff och skrivaren Leonard Cassel kom att tillhöra de första hyresgästerna. Sommaren 1889 efterträdde friherren Edvard Hermelin. Som den ståndsperson han var lät han familjen servas av en ansenlig tjänstestab.

En lantbrukare vid namn Björkman fick arrendera själva lantbruket. Kortvarigt hade den skånska majorskan Emma Falk sin hemvist där. Den tredje i raden av ägare blev kronolänsman Johan Teodor Holmberg, som 1897 tog över. Denne myndige statstjänsteman bodde kvar med hustrun Hedvig Krumlinde och barnen i över tjugo år. 1919 sålde han fastigheten till Sydsvenska Kraft AB. Den förvandlades i detta skede till en tjänstebostad för brukspersonal.

Ingenjören och pappersmästaren Ernst Fredrik Eschricht var den förste i raden av tjänstemän att bo i villan. Han flyttade in tillsammans med sin unga hustru Hildur och barnen Rudolf, Anna-Greta, Lars och Per-Anders. När han på grund av sjukdom tvingades dra sig tillbaka redan 1924 erbjöds ryttmästaren Jan Henrik Eugen Flygare under ett par år villan. På 40-talet följdes han av en försäljningschef vid namn Carl Skarborg och ytterligare något år senare av dennes efterträdare John Artur Larson.

När disponent Sten Rasch med hustrun Linnea och barnen Berthold, Olof och Elisabeth kom till orten skedde en omfattande upprustning av villan. Ett högt pallisadstaket kom bland annat att omgärda en lummig trädgård. Ett decennium senare var det tid för direktör Claes Hall och därefter för forskningschefen och senare direktören Bengt Sundfeldt.

Efter pappersbruket nedläggning försåldes flera av företagets villor till reapriser och kom åter i privat ägo. Den gamla disponentvillan förvärvades 1981 av familjen Hermansson. Thomas Håkansson köpte huset 2013 och återställde huset i nyskick.

Telefonhuset

I slutet av 1800-talet tog Johannes Kristensson och byggmästaren K E Hultin från Ängelholm initiativet att uppföra fastigheten Strömsnäs på den nya bruksorten. Ingen av de båda har i övrigt lämnat några avgörande lokalhistoriska spår och försvann snart. Deras tidiga initiativ välkomnades framför allt av flera unga personer med omedelbart behov av någonstans att ta vägen. Den bekanta Hilma Bond var en av dessa då hon vid sekelskiftet som nygift fann en tillfällig bostad åt sig själv, dottern Hedvig Linnea och maken Johan Persson från Göteryd.

På liknande sätt fick urmakaren Olof Martin Björkman sin nya bostad åt sin Anna Nilsson och dottern Nanny. Även kontorsskrivaren Algot Hamnér fann tillfälligt plats åt sin familj. I det rymliga huset kom framför allt en tidig telestation att anläggas redan 1898. Flera personer knöts på 1920-talet till en konditoriverksamhet kallad Café Temperance. Bland dessa fanns konditorn Tord Allan Svensson, ett par konditoriidkare, bagare och andra.

På 40-talet öppnades Nya Konditoriet och blev under lång tid en allvarlig konkurrent till ortens övriga konditorier. Verksamheten upphörde på 80-talet. Under de senaste åren har det gamla telefonhuset sålts och de nya ägarna har åter öppnat delar av lokalerna för bageri.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021 14:58