Uppleva och göra

I mitten av 1900-talet startades det största uppdraget i Markaryd sedan kyrkan byggdes på 1800-talet.

På 1930-talet diskuterades genomfartslederna i vårt expanderande centrum. Till slut bestämde man sig för att överge Kungsgatan och Hisings lid som utfart söderut för att istället schakta ur backen mellan Villa Linnèa som då var tjänstebostad till trafikchefen på Hässleholm-Veinge järnvägen. Här gick sedan tidigare en smal väg från stationen ner till lastkajen där man lastade ur koks, vilket färgade vägen som kallades ”Svarta Gatan” i folkmun.

Här skulle nya genomfartsleden ligga och få namnet ”Drottninggatan”.

Uppdraget gick hösten 1941 till 3 bröder Månsson som alla var stenhuggare från Hallaryd. Det var det största projektet i Markaryds socken sedan 1850-talet då Markaryds kyrka byggdes så det var ett prestigefyllt uppdrag. 1 år senare och en ovanligt het sommar senare stod den klar.

Märkligt nog vilar denna mur direkt på marken på gatuplanet. Marken här består nämligen av ”Jätter” dvs så hårt packad morängrus att man inte varken kunde eller behövde gräva ner till frostfritt djup.

Beräknad totalkostnad 1942 var ca 7 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Tord Gustafsson

Fritids- och Kulturchef

tord.gustafsson@markaryd.se
043372008

Bengt Göran Söderlind

Näringslivschef

bengt-goran.soderlind@markaryd.se
043372023