Sopplunch för Världens Barn

Markaryds församling fortsätter traditionen med att donera intäkterna för sopplunchen till Världens Barn.

Denna gången sker dock sopplunchen i fråga först veckan efter Världens Barn-veckan.
Tillfället blir torsdagen den 10 oktober klockan 11.30.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020