Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullmäktige (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Torsdag 16 okt 2014
Klockan 19:00 kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 15 okt 2014
Klockan 13:00 Sånnasalen

Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Begränsad framkomlighet rondell

Vecka 43 kommer det att vara begränsad framkomlighet i rondellen vid kommunhuset, centrala Markaryd, då där kommer att installeras ett nytt bevattningsystem i rondellen.

Begränsad framkomlighet Åsgatan

Under v 43 kommer arbete att påbörjas med asfaltering av Åsgatan, vid Karlavagnen.

Detta innebär begränsad framkomlighet under v43 och 44.
Visa hänsyn till medtrafikanter, respektera arbetsfordon och personal.

Kulturlov 2014

Under vecka 44 är det kulturlov för barn och ungdomar i Markaryds kommun. I broschyren, under "läs mer", hittar du en massa roliga saker som du och dina kompisar kan hitta på under lovet.

Invigning av nya fritidsgården

Tisdagen den 21 oktober inviger vi den nya fritidsgården, bredvid kraftcentralen, vid Hannabadet, med underhållning och bandklippning.

Vi öppnar klockan 18:00 och håller på till 21:30.

Själva invigningen sker klockan 19:00
Kom och var med från början!

Markaryds kommun söker stödfamiljer

Markaryds kommun söker familjer som är intresserade av uppdrag som stödfamilj för barn.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, som på grund av sin funktionsnedsättning beviljats bistånd i form av korttidsvistelse hos stödfamilj av LSS-handläggare.

Alliansens i Markaryd budgetförslag 2015

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet ”Framtidens skola” krävs en större återhållsamhet. Samtidigt finns det stora utmaningar som politiken måste ta sig an. Alliansens budgetförslag innehåller därför såväl satsningar som effektiviseringar. Vi både gasar och bromsar!

Riksmarsch 2014

Planera in Markaryds kommuns "egna" Riksmarsch 2014 - en rosa manifestation -
Motionera och stöd cancerforskningen.

Lördag- söndag 25-26:e oktober

Arrangörer: Markaryds Friluftsklubb, Örnafälla Byalag, SK Graal och Traryds IF.

Fritids- och kulturchef

Vi söker en Fritids- och kulturchef med anledning av att vår nuvarande fritids- och kulturchef avser att sluta med pension 1 april 2015.

Är du intresserad att jobba hos oss? Klicka på länken nedan för att se våra lediga tjänster.

>> Läs mer

Lekredskap/skulptur Markaryds skola

I samband med invigningen av Markaryds skola F-6 lämnade Utbildnings- och Kulturnämndens ordförande Maria Svensson-Lundin över en gåva till skolan.

Det är en lekskulptur gjord av konstnären Åsa Herrgård.

Skolledningen vill tydliggöra för alla i Markaryd att detta är en skulptur som man ska balansera på. Det är absolut förbjudet att klättra i ringarna.

Ang. ökad trafik på Storgatan och Villagatan

Som vi tidigare informerat pågår schaktningsarbeten i Järnvägsgatan och den stängs av för trafik sektionsvis under perioden. Detta innebär att ändringar av trafikomledningen kommer ske efterhand. Respektera arbetsfordon, maskiner och personal. Följ Skyltning som visar hur du passerar arbetsområdet. Samtidigt kommer det att innebära ökad trafik på Storgatan och Villagatan.

Broavstängning

Trafikverket kommer utföra underhållsarbeten på bro 7-132-1 över Lillån på väg 513 vid Tånneryd med planerad start måndag 22/9.

Andra språk/Other Languages

Lyssna på webben

Besök oss på Facebook

Lämna din synpunkt

 

MUPI - sidan för unga som..