Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Förening för fiberoptik

För några veckor sedan bildades en ny fiberförening i kommunen som antog namnet Markaryds Öst Fiberförening.

Ett antal personer har under en längre tid arbetat med rekrytering av styrelsemedlemmar, områdesombud, byombud, projektorganisation, kontakter med länsstyrelsen, kommunen, kommunikationsoperatörer m m.

En hemsida har tagits fram, markarydsfiber.se, som är under utveckling. Sidan innehåller bra och viktig information om fiberområden, föreningarnas kontaktpersoner, intresseanmälan för anslutning till fiber m m.

Sidan kommer att vara tillgänglig och kunna nyttjas för alla övriga fiberföreningar som bildas eller är under uppstart.

Tågsignal Strömsnäsbruk

I samband med tågtrafik vid korsningen Järnvägsgatan-Idrottsvägen av rälsbusståg mellan Strömsnäsbruk och Markaryd kommer Järnvägsföreningen tuta med start från och med 4:e juli. Spåret trafikeras normalt sex gånger på lördagar.

Lunchmusik

Vi är fyra ungdomar som kommer att spela och sjunga på lunchtid i Markaryd och Strömsnäsbruk. Vid alla tillfällen kommer vi spela mellan 11-14 och här kommer följande datum och platser:

Sommarutställning i Kulturhuset

Emma Pålssons sommarutställning pågår hela sommaren på bibliotekets öppettider måndag-torsdag 10:00-18:00, fredag 10:00-17:00

Färgstarkt måleri och keramik

http://artbyemmapalsson.se/

Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar!

I broschyren Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar! har vi samlat goda råd om hur man själv kan förebygga fallolyckor, bränder, trafikolyckor, förgiftning, felhantering av läkemedel och kemikalier och risken att utsättas för brott. Broschyren är lämpad som studielitteratur för de som vill läsa om säkerhet i studiecirkelform.

Handskrivna noter efterlyses!

Vi söker efter dessa noter!
Om någon känner till dem, ta kontakt med:
Jeanett Rousu www.jeanett.se 070-728 74 22
Handskrivna noter skrivna av kantor/organist Wimmerstedt, i början på 1800-talet, vilka ska ha funnits i kantor/organist Dahlbergs ägo. Dahlberg ska 1922 ha skänkt dessa noter till Södra Sunnerbo hembygds- och fornminnesförening via Hjalmar Thorsjö. Detta enligt en artikel Hjalmar Thorsjö skrivit i Smålänningen.

Strandskyddsdelegationen

Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna

Här kan du som privatperson, företagare, politiker och tjänsteman hitta information om strandskyddsreglerna.

http://www.strandskyddsdelegationen.se/

Brorenovering

Gatu och Väg Väst AB (GVV) har fått i uppdrag av Trafikverket att renovera  gångtunneln under Trarydsallén vid cirkulationsplatsen, ca 400 m från Traryds kyrka.

Arbetet kommer att utföras 2015-08-10 till 2015-08-28

Vägen kommer att vara totalavstängd och trafiken leds via Norra stationsgatan och Skansvägen.

Följ anvisnar. Visa hänsyn till personal och arbetsmaskiner.

Badvattenprover 2015

Analysrapporterna gällande försäsongsproverna för Markaryds badvatten har kommit miljö- och byggnadskontoret till handa. Alla analysprover är tjänliga enligt Vägledning för badvatten direktiv 2006/EG Version 9 2013-06-18.

Oseriösa hantverkare - Skydda dig

Våren har kommit och med den ett antal oseriösa hantverkare som rullar runt i våra kommuner.

Texten nedan är hämtad från Polisen.se hemsida.

Oseriösa hantverkare - Skydda dig
Har du blivit erbjuden husrenovering eller asfaltering av garageuppfarten för en billig penning? Var säker på att du anlitar seriösa hantverkare innan du ingår avtal.

Ska ditt barn börja förskoleklass till hösten?

Tänk på att säga upp förskoleplatsen i god tid. Uppsägningstiden är 2 månader.

Kom ihåg att ansöka om fritidsplats. Fritidsplats har ditt barn rätt att få om du, som vårdnadshavare, arbetar eller studerar.

Uppsägning av förskoleplats och ansökan om fritidsplats gör du på 24sju.

För dig som har barnomsorg med barn i åldern 3-5 år

Barn i åldern 3-5 år tillhör allmän förskola och allmän förskola följer skolans läsårstider med 15 timmar per vecka, förlagt mellan kl 8.15 - 11.15. Allmän förskola gäller inte under skolans sommarlov 13 juni till 18 augusti 2015.

En chans att sikta mot nya höjder

I september välkomnas ett hundratal astronauter från världens alla hörn till Kronoberg. Detta tack vare Sveriges egen astronaut Christer Fuglesang. Det är en chans att visa upp vårt län, men framför allt kommer astronauterna att besöka många av länets skolor, åk 4-9.

Kommunfullmäktige via webbradio

Missade du kommunfullmäktige? Lyssna i efterhand

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man nu höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning eller genom att lyssna i efterhand.