Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunalförbundsfullmäktige
Fredag 1 april 2016 Klockan 10:00, Båtsmanstorget 2, Växjö

Kommunstyrelsen

Tisdag 17 maj 2016 Klockan 15:00 Åsasalen

Kommunfullmäktige 
Måndag 30 maj 2016 Klockan 19:00 Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden
Måndag 9 maj 2016 Klockan 13:00 Åsasalen

Socialnämnden
18 maj 2016 Klockan 13:30 Åsasalen

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 4 maj 2016 Klockan 13:00 Sånnasalen


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Akut situation

 

Egen brunn för dricksvatten?

När tog ni prover på ert dricksvatten senast?
Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten.

Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Förändring på Apoteksgatan

Markaryds kommun har genomfört en förändring på Apoteksgatan från ett utslussningsboende till ett stödboende.

Ett stödboende innebär att ensamkommande barn kan placeras i boende om de är 16 eller 17 år men endast om det finns särskilda skäl. Det är berörd socialnämnd som ska bedöma om det kan finnas särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget boende.

Förlängd ansökningstid till YH-utbildning

Pga teknikstrul på www.kcm.se förlängs ansökningstiden till 6 juni för att söka till  Yrkesskolan Värmepumpsteknik 220 poäng.

Markaryd – bäst igen på företagsklimat!

Idag släpptes enkätsvaren för årets undersökning av det lokala företagsklimatet i Kronobergs län. En undersökning som foretagsklimat.se gör i samarbete med svenskt näringsliv.

Markaryd fick ett strålande resultat – i år igen! Markaryd har landets högsta resultat på det sammanfattande omdömet, samt bäst i landet när det gäller dialog, politikers attityder och företagens egna initiativ.

Extrainsatt informationsmöte för sommarjobbare

För de elever som är på skolresa samtidigt som informationsträffarna för sommarjobbare är, så har Markaryds kommun lagt till ett informationsmöte Tisdagen den 7 juni kl. 17-18 i kommunhuset.

Informationsträffar för sommarjobbare

Den 26 maj, 27 maj  och 2 juni kl. 14.00–15.30 är det informationsträffar i kommunhuset för dig som sökt sommarjobb i kommunen.

Alla sökande kommer att få hem brev med en tilldelad tid.
Det är viktigt att du som sökt sommarjobb kommer på din tilldelade informationsträff för att ditt sommarjobb ska bli så bra som möjligt. 

På informationsträffen får du svar på dina frågor om din placering och din period som du ska jobba samt tips och råd kring allt som rör sommarjobb.

Välkomna!
Jasmin Mrgic
0433 - 722 15
jasmin.mrgic@markaryd.se

Markaryds kommun söker Bibliotekarie

Markaryds kommun söker Bibliotekarie till Strömsnäsbruk

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Tjänstgöring under bibliotekets öppettid, samt

övrigt förekommande arbetsuppgifter i biblioteket.
Kvälls- och ensamtjänstgöring ingår.

För mer information om tjänsten: Läs här

Ekliden fick mycket bra resultat i oanmäld matundersökning

I slutet av mars genomförde SPF Seniorerna Kronobergsdistriktets Matpatrull oanmälda besök till samtliga åtta kommuner i länet. I Markaryds kommun besöktes Ekliden i Strömsnäsbruk. Syftet med besöken var att bilda sig en uppfattning om matstandarden för de äldre i de olika boendeformerna. Bedömningen innefattade matsalen, servicen och maten.
Ekliden i Strömsnäsbruk fick ett mycket bra resultat. De fick snittbetyget 3,9 på en 5 gradig skala, vilket ledde till en delad tredjeplats av länets åtta kommuner. Kategorierna som bedömdes var omgivning, dukning, service, smak, salladsbord, hel- och halvfabrikat, utbud och renlighet.

Markaryds Vårmarknad

Helgen 27-29 maj är det dags för den årliga Vårmarknaden i Markaryd.
Programmet för helgen kan du se här

Information om fiberutbyggnad på landsbygden

Länsstyrelsen i Kronoberg fattade onsdagen den 10/5 beslut om årets första omgång av bredbandsstöd.
I Markaryds kommun blev det Hannabads Fiber ek. för. som blev den förening som lyckats uppnå de poäng som krävdes i hård kamp med övriga stödansökningar i Kronoberg.

Angående Golfresorten i Traryd

Med anledning av de olika uppgifter som ibland görs gällande vad gäller kommunens ekonomiska åtagande i golfresort-projektet i Traryd, har kommunstyrelsens arbetsutskott begärt att få en redovisning av nedlagda kostnader och ersättningar.
 
Markaryds kommun redovisar här samtliga kostnader och intäkter för golfprojekten mellan 2008 och 2016.
 
Kommunens kostnader har sammanlagt varit 11,7 miljoner, varav 700.000 kr. är en fordran på Traryd Golf Resort AB (för avgrävd fiber samt av bolaget ej inbetald stämpelskatt). Dock redovisas inte nedlagd arbetstid som gjorts av ordinarie personal.
 
Kommunens intäkter under samma tidsperiod har varit 29,8 miljoner kr.
Sammanlagt har Markaryds kommun skattebetalare alltså ”tjänat” 18,1 miljoner på golfprojekten.

Håll Sverige Rent Kampanjvecka 19

Under vecka 19 är det dags för Markaryds kommuns Håll-Sverige-Rent-vecka.

Varje vår deltar Markaryds kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning.

Feriearbete

Ansökningsperioden 2016 är avslutad.

Ansökningstiden för årets sommarjobb är avslutad. Senast vecka 19 kommer du att få besked om vilken arbetsplats som är aktuellt för dig.

Besked
Under vecka 19 får du besked om du har fått sommarjobb. Beskedet skickas hem till dig. Det brukar vara en del som tackar nej till erbjuden praktik. Det innebär att chansen till sommarjobb kan finnas även efter vecka 19.

Minnesanteckningar "Kv Folkskolan"

Den 26 april 2016 hölls ett samrådsmöte där Markaryds kommun bjöd in kommuninvånarna till Markaryds Kulturhus. Tanken med mötet var att ge information, ta emot synpunkter och öppna upp för olika frågeställningar.

Åtgärder efter trygghetsvandring i Strömsnäsbruk

Den 16:e mars genomfördes en trygghetsvandring i Strömsnäsbruk.
De synpunkter som lämnades under vandringen skrevs ner och Plan- och Näringslivsberedningen har nu bestämt vad synpunkterna ska leda till.

GTranslate

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer..

Lämna din synpunkt