Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullmäktige (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Torsdag 27 nov 2014
Klockan 15:00 Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden
19 nov 2014
Klockan 13:00 Kommunhuset Sånna/Ripesalen

Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Markaryds kommun. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Möbler och husgeråd

Markaryds kommun har tagit emot ett antal nyanlända personer. Dessa är i behov av möbler och husgeråd.

Välkommen till Öppethus KCM

Torsdagen den 4 december 2014 bjuder KCM in till öppethus klockan 17:00-20:00

Vi vill vara din bästa skola och ge dig de bästa chanserna att nå målen.

Vi har flest lärare med pedagogisk högskoleexamen i regionen och tillsammans med små klasser skapar det trygghet och enorm studieglädje.

Elevens bästa skola, det är vårt mål.

Färdtjänst för julhelgen

Färdtjänst för julhelgen 2014 bokas senast fredag 19 december kl 17:00 på tel 0433-103 50

Markaryd kommun, polis och näringsliv kraftsamlar för ökad trygghet

Efter den senaste tidens rån, snatterier och allmänna oro träffades kommunledningen, länspolisledningen samt representanter för handel och övrigt näringsliv på måndagseftermiddagen.

Som resultat av mötet kraftsamlar nu Polisen, Markaryds kommun och näringslivet för att komma till rätta med problematiken.

Markaryds kommuns insatser för att motverka otryggheten i Strömsnäsbruk

Markaryds kommun tar nu ett samlat grepp, tillsammans med polismyndigheten i Kronobergs Län, för att motverka den ökade otryggheten i kommunen.

Du behövs ibland oss!

Nattvandrarna i Markaryds kommun

Syftet med nattvandring är att vara en förebild och att vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar samt att försöka förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse.

Nattvandrarna är ute i våra samhällen på sin egen fritid och får ingen ersättning mer än känslan av att veta att man gör skillnad i våra samhällen. Några nattvandrar ofta och några lite mer sällan men alla är lika engagerade.

Lediga jobb

Markaryds kommun erbjuder dig varierande och intressenta arbetsuppgifter inom en rad olika verksamhetsområden.

Just nu söker vi bl a miljöchef, fritids- och kulturchef, förskollärare och lokalvårdare. Kanske du är rätt person för någon av tjänsterna.

Här hittar du aktuella lediga jobb i Markaryds kommun

Markaryds kommun söker stödfamiljer

Markaryds kommun söker familjer som är intresserade av uppdrag som stödfamilj för barn.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, som på grund av sin funktionsnedsättning beviljats bistånd i form av korttidsvistelse hos stödfamilj av LSS-handläggare.

Alliansens i Markaryd budgetförslag 2015

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet ”Framtidens skola” krävs en större återhållsamhet. Samtidigt finns det stora utmaningar som politiken måste ta sig an. Alliansens budgetförslag innehåller därför såväl satsningar som effektiviseringar. Vi både gasar och bromsar!

Lekredskap/skulptur Markaryds skola

I samband med invigningen av Markaryds skola F-6 lämnade Utbildnings- och Kulturnämndens ordförande Maria Svensson-Lundin över en gåva till skolan.

Det är en lekskulptur gjord av konstnären Åsa Herrgård.

Skolledningen vill tydliggöra för alla i Markaryd att detta är en skulptur som man ska balansera på. Det är absolut förbjudet att klättra i ringarna.

Ang. ökad trafik på Storgatan och Villagatan

Som vi tidigare informerat pågår schaktningsarbeten i Järnvägsgatan och den stängs av för trafik sektionsvis under perioden. Detta innebär att ändringar av trafikomledningen kommer ske efterhand. Respektera arbetsfordon, maskiner och personal. Följ Skyltning som visar hur du passerar arbetsområdet. Samtidigt kommer det att innebära ökad trafik på Storgatan och Villagatan.

Provtagning av dricksvatten i privat brunn

Om du önskar få ditt brunnsvatten provtaget vänder du dig till kommunens miljö-och byggnadsförvaltning.

Vardagar mellan 08.00 – 12.00 på telefon 0433-720 00.

Andra språk/Other Languages

Lyssna på webben

Besök oss på Facebook

Lämna din synpunkt

 

MUPI - sidan för unga som..