Sök

Ansök om barnomsorg

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Måndag 30 november 2015
Klockan 16:00 Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Akut situation

 

Hagaskolan öppnades i lördagskväll som evakueringsboende

På grund av den aktuella vädersituationen i Malmö och att man inte lyckats få in alla asylsökande inomhus där, öppnades Hagaskolan i lördagskväll som evakueringsboende för 37 asylsökande. Fördelningen på de som av Migrationsverket sändes till Markaryd var 4 kvinnor och 33 män. Inga barn fanns med i transporten.

Kommunal personal har under lördagen planerat för att göra detta möjligt och mat och madrasser har ordnats.

Personal kommer under hela dygnet att ha översikt på boendet och området i direkt anslutning.

Vid eventuella behov vidtar Migrationsverket omedelbara åtgärder.

Ni som eventuellt vill lämna kläder, skor och annat kan göra det genom att kontakta flyktingsamordnare Björn Bergvall på tel. 0433-720 00.

Vårdnadsbidraget avskaffas

Riksdagen har beslutat att vårdnadsbidraget avskaffas. Det innebär att möjligheten för kommunen att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 1 februari 2016.

Beslut som tas före 31 januari 2016 om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari gäller för hela bidragsperioden, eller längst fram till månaden före barnet fyller tre år.

Klintens Julbasar

Klintens Julbasar fredagen den 27 November kl: 9.00-13.00.

Vi säljer som vanligt i anslutning till Café 4 Klöver på Fyrklövern, där man också kan passa på att ta en god kopp kaffe med dopp.

Med vänlig hälsning Klinten

Markaryds Taxi

Färdtjänst för julhelgen 2015 bokas senast fredag 18 december klockan 17:00 på telefon 0433-1+3 50

Bron på Åkerivägen i Strömsnäsbruk har brustit

Södra delen av vägen kommer att vara avstängd tills bron är återställd.

Kunder till Mekonomen hänvisas till norra infarten av Åkerivägen från Hinnerydsvägen.

Vid frågor kontakta Ellenor Olofsson, enhetschef VA/Gatuenheten 0433-72410.

Rektor till Markaryds skola F-9

Utbildnings- och kulturförvaltningen söker
Rektor till Markaryds skola F-9
Ref nr:159/15

Christmas Comedy, Kulturhuset i Markaryd

Christmas Comedy på Kulturhuset!

Tre kvällar, tio komiker, en magiker!

Möt tre av Sveriges mest etablerade ståuppkomiker, se kommande stjärnor på ståupp himlen, och var med om när en lokal magiker gör sin debut på Markaryds Kulturhus!

Julkonsert med Kulturföreningen OMNI

Välkomna att lyssna och beskåda Kulturföreningen OMNI´s julkonsert 2015.

Föreställning lördag 28 november kl. 15.00 i Markaryds Kulturhus

Föreställning söndag 29 november kl. 15.00 i Markaryds Kulturhus

Aktuella Fiberföreningar

Nu har det gått en tid sedan den första fiberföreningen Markaryds Öst Fiberförening startades.

Kort därefter bildades Hannabads Fiber och nu senast Markaryd Fiber Väst. Ett helt otroligt arbete har skett av många ideellt arbetande människor i dessa 3 st föreningar och som redan lagt ner många ideella timmar för att landsbygden ska kunna kommunicera via fiber i framtiden.

Bankomaten i Strömsnäsbruk blir kvar

I slutet av oktober stänger Swedbank kontoret i Strömsnäsbruk. Efter diskussioner med Bankomat AB är det nu klart att Bankomaten som finns utanför lokalen blir kvar.

- Swedbank har fört omfattande diskussioner med Bankomat AB, och det känns skönt att äntligen kunna meddela att bankomaten blir kvar som en service till invånarna i Strömsnäsbruk, säger kontorschef Peter Niklasson.

Bankomat AB ägs gemensamt av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Sparbankerna.

Sågverket i Traryd läggs ned

Södra Wood meddelade under tisdagen att verksamheten vid sågverket i Traryd kommer att avvecklas under 2016. Som motiv till nedläggningen anges lönsamhetsproblem. Drygt 20 anställda berörs av nedläggningen.

I en kommentar beklagar kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson, beslutet och tänker främst på de 20 anställda och deras familjer som berörs av Södra Woods beslut.

Nya sagorummet på biblioteket i Markaryd

Sagostund för 3-5 åringar
Fredagar 13:30-14:00

Lässtund för åk 4-6
Tisdag 13 och 20 oktober
15:00-16:00

Tillståndsansökan för Kvarnaholms avloppsverk, Strömsnäsbruk

Tillståndet för Kvarnaholms avloppsverk, där avloppsvattnet från Traryds och Strömsnäsbruks tätorter samt Alandsköps deponi renas behöver uppdateras. I tillståndet från 2010 förutsattes utbyggnad av ett nytt reningssteg samtidigt som befintligt reningsverk skulle renoveras för att klara den då förväntade utbyggnaden av Tovhults golfresort. Tillstånd gavs för en belastning på 9 900 personekvivalenter.

"Laganslingan"- en talande väg

Turistvägen "Laganslingan", som sträcker sig längs den gamla Riksettan från Markaryd i söder (avfart 74) till Strömsnäsbruk (avfart) 76) i norr, är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Markaryds kommun.

Längs den 2 mil långa vägsträckan har vi valt ut 6 platser som är extra intressanta. I appen "Laganslingan" kan du lyssna till spännade, roliga och rysliga historier om händelser längs vägen.
Berättelserna illustreras också av originalmålningar av Ljungbykonstnären Kjell Arne Sundberg.
Du kan ladda ned appen i App Store eller Google Play, sök efter Laganslingan.

GTranslate

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer..

Lämna din synpunkt


 

Detaljplaner