Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunalförbundsfullmäktige
Fredag 1 april 2016 Klockan 10:00, Båtsmanstorget 2, Växjö

Kommunstyrelsen

Tisdag 12 april 2016 Klockan 13:30 Åsasalen

Kommunfullmäktige 
   >> Kvalitetsredovisning
   >> Årsredovisning 2015
   >> Året som gått 2015  
Måndag 25 april 2016 Klockan 19:00 Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden
Onsdag 23 mars 2016 Klockan 13:00 Sånnasalen

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 4 maj 2016 Klockan 13:00 Sånnasalen


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Akut situation

 

Feriearbete

Ansökningsperioden 2016 är avslutad.

Ansökningstiden för årets sommarjobb är avslutad. Senast vecka 19 kommer du att få besked om vilken arbetsplats som är aktuellt för dig.

Besked
Under vecka 19 får du besked om du har fått sommarjobb. Beskedet skickas hem till dig. Det brukar vara en del som tackar nej till erbjuden praktik. Det innebär att chansen till sommarjobb kan finnas även efter vecka 19.

Minnesanteckningar "Kv Folkskolan"

Den 26 april 2016 hölls ett samrådsmöte där Markaryds kommun bjöd in kommuninvånarna till Markaryds Kulturhus. Tanken med mötet var att ge information, ta emot synpunkter och öppna upp för olika frågeställningar.

Åtgärder efter trygghetsvandring i Strömsnäsbruk

Den 16:e mars genomfördes en trygghetsvandring i Strömsnäsbruk.
De synpunkter som lämnades under vandringen skrevs ner och Plan- och Näringslivsberedningen har nu bestämt vad synpunkterna ska leda till.

Utbildning: Hur man skriver leaderansökan.

Planerar du att söka projektmedel för att utveckla landsbygden?
Då är du välkommen till en utbildning angående hur man skriver leaderansökan.
Tid: Måndagen 16 maj kl. 18-21
Plats: Ekebacken Hotell & Konferens, Markaryd
Anmäl dig senast 9 maj
till annika@leaderlinne.se
eller via telefon: 070-560 02 06

Ny lekpark i Brunnsparken

I Brunnsparken i Markaryd kommer en ny lekpark att anordnas. Anläggningsarbetet kommer att starta första veckan i maj 2016 och vara klar i tid före studentexamen och vårbal.

Prisad Projekteringsingenjör i Markaryds kommun

Markaryds kommuns projekteringsingenjör, Höskuldur Kröyer fick den 8 april en utmärkelse ifrån IATSS (International Association of Traffic and Safety Science) för ett forskningspaper angående hastighetens roll för trafiksäkerheten.

IATSS startades år 1974 och i år var det första gången sedan 2005 som någon utanför Japan fick den här utmärkelsen.

Höskuldurs forskning anses vara ett betydande bidrag till förverkligande av ett perfekt trafiksamhälle då den undersöker hur bland annat hastigheten påverkar skador som drabbar en fotgängare som blir påkörd av ett fordon.

Ett stort tack

Ett stort tack till alla som deltog i ett absolut fullsatt kulturhus under lördagens "Festival för Syriens barn"
Och ett stort tack till barnen och ungdomarna som bjöd på en fantastisk föreställning med skratt, gråt, dans, sång, historier och film.
Förutom de som swishade direkt in till Rädda Barnen själva, samlade vi in 4399 kr. i salongen som nu sätts in till Rädda Barnen.

Riksettanrallyt - Målgång Markaryd

Den 5 maj kommer Riksettanrallyt att äga rum med målgång vid Ekebacken Hotell & Konferens i Markaryd.
Riksettan är ett veteranrally för veteran- och entusiastfordon som körs i olika sträckor från Jönköping till Örkelljunga som brukar samla ca 800 åskådare.

Uppdaterad information: Rekordstort antal sökande till feriearbete

I år har Markaryds kommun fått ett rekordstort antal sökande till sommarens feriearbete, vilket är mycket roligt. Vi kan med glädje meddela att alla lämpliga sökande kommer att få en plats – något som är nytt för året.  
 
Ansvariga arbetar nu med att tilldela platser till sökande. Tilldelningen av platserna kommer att ske i största möjliga mån efter angivna önskemål. Om många har sökt ett specifikt uppdrag kan lottning komma ske om vilket uppdrag man får.  Jobben kommer främst vara inom vård och omsorg, service och underhåll, samt inom olika föreningsverksamheter.
 

Folkskolan 1 samt del av Markaryd 9:1 "Kv. Folkskolan"

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort, mot Getesjön. Området är på ca 1,7 hektar.
 
I samband med att Markaryds skola färdigställdes används inte längre den gamla Hagaskolan. Detta tycker Markaryds kommun är synd med tanke på Hagaskolans centrala läge och kulturhistoriska värde. Därför har kommunen påbörjat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för området Folkskolan 1.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny verksamhet inom området i linje med platsens karaktär och värden och därmed möjliggöra för bevarandet av Hagaskolans byggnad.

Vill du bli fadder/språkvän?

Många som är nya i landet saknar kontakter med svensktalande personer, men vill gärna ha det. 


Vill du bli den kontakten?
Att vara fadder bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där du som fadder kan bidra till att nyanlända får möjligheten att öva på att tala svenska, lära känna den lokala orten, och få ett större kontaktnät. Samtidigt får du som svensktalande fadder nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer.

Nu startar etableringen i Ulvaryd!

Preem meddelade under gårdagen att man nu startar den efterlängtade byggnationen i Ulvaryd.
Ansvariga för markentreprenaden är Gustav R Johansson AB i Ljungby och arbetet påbörjas sista veckan i april.
Anläggningen kommer att bestå av Rasta, Preem och Burger King.

(Foto: Sigrid Malmgren)

Sök till Polisen nu!

Nu söker Polisen Dig som är intresserad att arbeta med människor och som vill göra skillnad ute i samhället!
 
Har du intresse av ovanstående eller känner Du någon som du kan motivera att söka till Polisutbildningen så öppnar nästa ansökningsperiod den 18 maj. Den kommer att vara öppen fram till 1 juni.
 

Markaryds kommun positivt resultat i Öppna jämförelser

Nu har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterat årets rapport i undersökningen Öppna Jämförelser. Rapporten handlar om kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv. Markaryds kommun fick mycket goda resultat i undersökningen.

Information om pågående fiberutbyggnad

Som säkert alla vet, pågår ett väldigt stort projekt i våra tätorter med fiberutbyggnad.

Ett så stort projekt kan inte gå omärkt förbi då det är mycket folk, maskiner och schakter som sker i våra gator och trottoarer. Från det att schakt påbörjas till återställning av t ex asfalt sker, kommer det att gå ett antal veckor. Tyvärr helt oundvikligt. Dock gör entreprenörerna Akea och Peab sitt yttersta för att detta ska ske så snart som möjligt och att våra gator, trottoarer och grönytor åter igen ska bli återställda, återlagade och ”städade” utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.

Akea som är totalentreprenör för Telias fiberutbyggnad schaktar för fullt och är i skrivande stund nästan helt klara med schakten i Traryd. Tomtschakterna pågår och är också snart klara. Fiberblåsningen/fiberskarvningen är påbörjad och man räknar med att påbörja installationen fr.o.m. v. 16. Tid med kund bokas upp av Akea/Cablequick. Peab påbörjar återställningsarbetena v. 14.

GTranslate

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer..

Lämna din synpunkt