Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdag 14 juni 2016 Klockan 13:30 Åsasalen

Kommunfullmäktige 
Måndagen 27 juni 2016, klockan 16:00, Kommunhuset
- Alliansens budgetförslag
- Socialdemokraternas budgetförslag

Miljö- och byggnadsnämnden
Måndag 20 juni 2016 Klockan 10:00 Gräddhyllans lantcafé och gårdsbutik

Socialnämnden
18 maj 2016 Klockan 13:30 Åsasalen

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 16 juni 2016 Klockan 13:00 Gräddhyllans lantcafé och gårdsbutik


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.


Läs magasinet c/o Markaryd online

Akut situation

 

Badvattenkvalitén i Getesjön och Tovhultsbadet

Den 19 juli gjordes provtagningar av badvattenkvalitén vid badplatsen i Getesjön och vid Tovhultsbadet. Resultatet av provtagningarna påvisade förhöjda halter av bakterier vilket klassades som att vattnet är tjänligt men med anmärkning, det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Det bedöms inte göra någon hälsorisk att bada i vattnet, men det sker på egen risk därav anledningen till att badskylten om avrådan från bad fortsättningsvis sitter uppsatt.

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med undersökningen är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunernas verksamhet, för att skapa underlag för en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Konsert till förmån för Världens barn

Folkmusikern Jeanett Rousu & Peter Rousu, gitarrist och Mariella Sivertstrand gästar Markaryds
Kulturhus lördagen 20 augusti kl. 18:30

Fri Entré!

FAR publicerar ofullständig undersökning

Under den pågående politikerveckan i Almedalen redovisar FAR (branschorganisationen för Sveriges auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter) hur hållbar de olika partiernas politik är i praktiken utifrån ”FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030”. Åtta kommuner, där vardera av riksdagspartierna är starka på lokal nivå, har granskats. Vid den redovisning som FAR presenterat under Almedalsveckan rankas Markaryd på sjätte plats i mätningen.

 

Annektering av kommunal mark.

Det är inte tillåtet att använda Markaryds kommuns mark för privat bruk. Exempel på detta kan vara uppställning av studsmattor, grillar, vedförråd eller annan anordning för att utöka sin egen tomt.

Att ta någons annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Alla får vistas inom kommunens mark men får inte sätta upp så kallade privatiserande anordningar eftersom de ger intryck av att marken är privatägd.

Information gällande höjt maxbelopp för avgifter inom vård och omsorg

1 juli 2016 kommer maxbeloppet för avgifter inom vård och omsorg i Markaryds kommun att höjas. Den högsta avgiften som brukare kan få betala höjs från 1 772 kronor till 1 991 kronor.

Bakgrunden till höjningen är en lagändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 §. Vid beslut av gällande taxor och avgifter för Markaryds kommun finns hänvisning till att gällande maxbelopp ska följas.

Begränsad framkomlighet på Smedjegatan

Begränsad framkomlighet på Smedjegatan med början onsdag vecka 27.
På onsdag påbörjas asfalteringsarbeten i korsningen Smedjegatan/Hagagatan, vägen kommer vara avstängd i området kring korsningen.
Vid frågor kontakta Ellenor Olofsson, enhetschef VA/Gatuenheten.

Revidering av : ”Riktlinjer för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” i Markaryds kommun

En revidering har arbetats fram av styrdokumentet: ”Riktlinjer för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” i Markaryds kommun vilka kommunstyrelsen antog 2016-06-14 och som börjar att gälla från och med 2016-07-01. Kommande revideringar kommer att ske vid behov.

En inkommen synpunkt är en allmän handling. Handlingen bevaras i det datasystem som används för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker!”.

Kort om synpunktshantering i Markaryds kommun

c/o Markaryd

I veckan delades magasinet c/o Markaryd ut till alla hushåll i Markaryds kommun.
Magasinet är skapat av Pernilla Brandt Englund (inredare) och Magdalena Bäckman (fotograf) för att marknadsföra Markaryds kommun som en destination att bo, handla, jobba samt att besöka.
Magasinet riktar sig till boende i kommunen, pendlare, turister och affärskunder till företagen runt om i kommunen.

Asfaltering återställning fibergrävning

Asfaltering kommer ske under vecka 27 och 28 på övergrävningar på de större och mer trafikerade vägarna samt genomfarter i hela kommunen.

Asfaltsläggarna har semester v 29-31 och återupptar arbetet igen v32.
Vi hoppas på att detta minimerar störningarna i vägnätet som schakterna orsakat inför sommaren.

Sommarjobb inom äldreomsorgen

Letar du fortfarande sommarjobb? Perfekt!
Då är du välkommen att söka sommarjobb inom äldreomsorgen.
Sommarjobbet kan pågå fram till v. 33. Välkommen att ansöka så snabbt som möjligt till susanne.andersson@markaryd.se

Fönsterbyte och renovering av kommunhusets fasad skjuts upp

Det har under en tid varit en hel del synpunkter på kommunhusets yttre fasad och fönster.

I kommunens investeringsbudget skulle fönsterbyte samt renovering av kommunhusets fasad utföras under 2016. Kommunens Tekniska förvaltning har förprojekterat och tagit fram ett förfrågningsunderlag för dessa arbeten, det kom endast in ett anbud som låg betydligt över framtagen kalkyl. Det kommer att innebära att upphandlingen görs om till hösten och entreprenadstart kommer att skjutas till våren 2017.

FixarMaja har sommarstängt

FixarMaja har sommarstängt v. 25-34.
Fr.om. 22/8 går det bra att boka hjälp igen.

Osann ryktesspridning

Invånarna i Strömsnäsbruk har på senare tid utsatts för osann ryktesspridning om att Brukskontoret/ Brukshotellet i Strömsnäsbruk ska bli asylboende för flyktingar. Detta har också fått många att reagera via bland annat ”Säg vad du tycker”. I det tilldelningsbeslut som Migrationsverket gjort, klargörs att de ansökningar som gjorts, INTE är placerade i Strömsnäsbruk.

Nu påbörjas ombyggnaden av Brunnsparken

Nu påbörjas ombyggnaden av Brunnsparken. När arbetet pågår kommer parken att vara inhägnad och avstängd för allmänheten.
Tillfälligt kommer också gångbanan utmed Drottninggatan att var avstängd.
Arbetat planeras att pågå fram till augusti.

Tack för visad förståelse.
För mer information läs här

GTranslate

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook