Sök

Här Ansöker du om barnomsorg

Kommunfullmäktige via webbradio

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 20 aug 2014
Klockan 13:00 Sånnasalen

Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Första spadtaget för Hunehallen

Tisdagen den 26 augusti kl. 09.00 tas det första spadtaget för den ”nya Hunehallen”. Det första spadtaget tas naturligtvis av de barn som nu och i framtiden kan använda sig av hallen. I samband härmed kommer kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson att hålla ett kortare tal. Vidare finns företrädare för kommun och entreprenörer med.

Paneldebatt flyttad

Kommunpolitikerna debatterar och svarar på frågor.

Paneldebatten som skulle ägt rum, torsdagen den 28/8 i Markaryds Kulturhus är flyttad till torsdagen den 9/4.

>> Inbjudan

Handelskammaren inbjuder till företagsbesök

Handelskammaren inbjuder till företagsbesök på Nibe den 11/9 kl. 13.00, inklusive föreläsningar och "After work".

Arrangemanget är för medlemmar i Handelskammaren, men samtliga företag i Markaryds kommun erbjuds att delta i besöket.

Anmäl ert deltagande till bengt-goran.soderlind@markaryd.se senast den 1/9. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 250 kr av Handelskammaren.

Ändrade öppettider Hannabadet

Under hösten kommer en stor del av skolornas verksamhet, när det gäller friskvård, p g a rivningen av Hunehallen, att flyttas till Hannabadet. Detta har medfört att vi ändrar öppetiderna för allmänheten. 

Kommunsamarbete för höghastighetståg

Representanter från nio kommuner har idag samlats i Ljungby för att diskutera en framtida höghastighetsjärnväg och dess sträckning.

- Arbetet med att planera sträckan från Jönköping och söderut börjar nu och om tre år ska regeringens utredare redovisa sitt förslag. Därför är det hög tid att vi kommuner som finns utmed E4:an går samman och agerar för att vi ska få höghastighetsbana med sträckning genom våra kommuner, säger Ann-Charlotte Wiesel, kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun.

Strömsnäsfestivalen 30/8 2014

Personerna bakom Strömsnäsbruks mycket uppskattade festival har återigen laddat menyn, med underhållning för alla åldrar, turister, bofasta och hemvändare. Alla är lika välkomna!

Underhållning med Peje Johansson och ungdomar från kommunen, Marknadsknallar, festivallopp och fotoutställning är några av många aktiviteter.

Förändringar av trafikomläggningen Järnvägsgatan i Markaryd vecka 34

FASAB MARK AB har nu påbörjat schaktningsarbetet utmed Järnvägsgatan, Markaryd. Arbetet beräknas pågå fram till ca oktober månad.

Arbetet innefattar om och nyanläggning av dagvatten och avloppsledningar och serviser till fastigheter utmed gatan, justering i höjd av befintlig gata och gång-cykelvägar, samt ny asfalt hela sträckan från Kronobergsgatan till Nygatan.

Ny broschyr från Boverket

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Boverket har tagit fram en ny broschyr ”Får jag bygga? Om bygglov, rivnings-lov, marklov och anmälan”. Broschyren vänder sig till dem som bor i ett en- eller tvåbostadshus och som ska göra någon slags byggåtgärd.

Den innehåller nyheterna i plan- och bygglagen från den 2 juli i år, bland annat finns informat-ion om Attefallshusen och andra bygglovsbefriade åtgärder.

Konst- & hantverksrundan 2014

I MARKARYDSBYGDEN. Följ de upp- och nervända röda spannarna.

6 – 7 september
Öppettider 10.00 – 17.00

Samlingsutställning 1 – 7 sept
i Kulturhusets konsthall.
Konst- och hantverksrundan arrangeras i samarbete med Turistbyrån i Markaryd och Kultur & Fritid.

Skadegörelse i Strömsnäsbruk polisanmäld

Under sommaren har någon eller några lagt ner stor energi i sommarvärmen på att förstöra för allmänheten i Strömsnäsbruks centrala delar. Lyktstolpar, minnesmärken, lekredskap och parkeringsanvisningar har förstörts.

Skadegörelse är ett stort problem. Som årligen kostar kommuner runt om i Sverige mycket pengar. Det är pengar som man kunde ha gjort mycket roligare och bättre saker för, tycker vi på Markaryds kommun.

Info om barnomsorgsavgiften

Till föräldrar som har varsin placering inom förskola/fritidshem.

Från och med juli månad kan avgiften för barnomsorg komma att innehålla en justering. Detta på grund av att det har införts ett kontrollsystem för en mer rättvis avgift.

Östergatan förbi Hunsekolan enkelriktas.

Från och med den 5 maj 2014 är Östergatan förbi Huneskolan enkelriktad på sträckan mellan Hagagatan och Smedjegatan. Förbud gäller färd i västlig riktning.

Utbildnings- och kulturnämnden rekommenderar föräldrar till elever på Huneskolan att använda parkeringen som vetter mot Sjögården utmed norra sidan av Smedjegatan.

GTranslate

Besök oss på Facebook

Lämna din synpunkt