Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullmäktige (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Torsdag 25 sept 2014
Klockan 19:00 Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 17 sept 2014
Klockan 16:00 Sånnasalen, Kommunhuset

Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Valnattsresultat 2014

Det preliminära "valnattsresultatet är nu klart. Antalet personer, av 7712 röstberättigade, som gick och röstade var 5920 personer vilket ger ett valdeltagandet på 76,8 %. En ökning med 4,9 % i jämförelse med 2010.

Störst valdeltagande (valdistrikt) hade Timsfors-Råstorp där hela 81,8 % av de röstberättigade gick och röstade. Lägst Strömsnäsbruk med 70,9 %.

"Hjälp det är design" - föreläsning i kulturhuset Markaryd

Erika Lagerbielke är en av Sveriges mest välkända formgivare.

Erika samarbetar bland andra med Orrefors där hon designat kronprinsesseparets bröllopsservice. Hennes design är flerfaldigt prisbelönad.

Erika Lagerbielke är professor vid Linnéuniversitetet och ordförande i föreningen Svensk Form.

Författarträff Kulturhuset, Markaryd

Möt vår egen författare Morgan Gustavsson.

Biblioteket lördag 20/9 kl. 11:00. Morgan pratar bl a. om och signerar sin nya bok "I ögonblicken norr om haven".

Välkomna!

Ang. ökad trafik på Storgatan och Villagatan

Som vi tidigare informerat pågår schaktningsarbeten i Järnvägsgatan och den stängs av för trafik sektionsvis under perioden. Detta innebär att ändringar av trafikomledningen kommer ske efterhand. Respektera arbetsfordon, maskiner och personal. Följ Skyltning som visar hur du passerar arbetsområdet. Samtidigt kommer det att innebära ökad trafik på Storgatan och Villagatan.

Trygghetsundersökning 2014

Polisen i samarbete med Markaryds kommun genomför, med början vecka 37, en trygghetsundersökning.

Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen.

Frågorna i trygghetsundersökningen handlar om hur man som medborgare upplever sitt bostadsområde/närområde, om man har varit utsatt för brott och om man upplever att man är trygg eller otrygg i sitt bostadsområde/närområde.

Broavstängning

Trafikverket kommer utföra underhållsarbeten på bro 7-132-1 över Lillån på väg 513 vid Tånneryd med planerad start måndag 22/9.

Till dig som skjutsar dina barn med bil till Markaryds skolor

Innehåller viktig information

Det är trångt och rörigt på gatan utanför Markaryds skolor på morgon och eftermiddag. Busschaufförerna som skall hämta och lämna barnen berättar att trafiksituationen utanför skolan är kaotisk och stressande för dem. Både föräldrar, barn och skolpersonal vittnar om att det är en svår situation både för vuxna och barn.

Politiska partier i Markaryd polisanmäler Trafikverket

De politiska partierna i Markaryds kommun har vid minst tre tillfällen blivit av med sina valskyltar, vilka varit uppsatta på olika platser i kommunen. Detta har skett vid ett tillfälle under EU-valrörelsen samt vid två tillfällen under den innevarande valrörelsen, senast igår.

MiD - Markaryds initiativ mot droger på FACEBOOK

MiD - Markaryds initiativ mot droger, är en sida som drivs i drogförebyggande syfte av öppenvården i Markaryds kommun. Sidan riktar sig främst till ungdomar och föräldrar som bor i Markaryd.

På sidan får du aktuell information, nyheter, länktips, kontaktinformation och möjlighet att chatta.

https://www.facebook.com/MiDMarkaryd

Schaktningsarbetet utmed Järnvägsgatan

Nya trafikomläggningar kommer att ske efterhand som som arbetet fortskrider. Vi ber om överseende med detta. Följ väganvisningar. Visa hänsyn och respektera gällande trafikregler.

Utökade insatser i Markaryds kommun

Markaryds kommun och polisen tar nu ett gemensamt krafttag för att skapa en tryggare kommun.

Efter en ökad problematik med kriminalitet som inbrott, vandalisering mm. i Markaryds kommun ingångsätts nu omgående ett gemensamt arbete som bland annat består i;

Kommunsamarbete för höghastighetståg

Representanter från nio kommuner har idag samlats i Ljungby för att diskutera en framtida höghastighetsjärnväg och dess sträckning.

- Arbetet med att planera sträckan från Jönköping och söderut börjar nu och om tre år ska regeringens utredare redovisa sitt förslag. Därför är det hög tid att vi kommuner som finns utmed E4:an går samman och agerar för att vi ska få höghastighetsbana med sträckning genom våra kommuner, säger Ann-Charlotte Wiesel, kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun.