Kulturskola

Markaryds kommun utökar verksamheten från Musikskola till Kulturskola efter att ha fått bidrag från Kulturrådet.

Vår verksamhet
Markaryds kulturskola erbjuder barn och ungdomar i åldrarna 10-19 år att på sin fritid lära sig att spela in film, teckna eller att spela instrument.
Till en början är det musikskola, teckningskurs och filmkurs som erbjuds men ambitionen är att öka aktiviteterna allt eftersom. Vi vet att intresset för danskurser finns bland barnen och vi söker fortfarande efter en danspedagog.
All verksamhet är på fritiden.

Film
Det senaste året har filmproduktionen av James Bond-filmen ”Blacklight” varit det stora samtalsämnet och därmed vill Kulturskolan uppmuntra filmskapande hos barn och unga. Filmpedagogen Stefan Rydehed erbjuder kurser i filmskapande samt skapande av masker för elever i årskurs 6-9.
Kulturskolan erbjuder filmkurs hos Jerry Gladh för gymnasieelever. Mer info här

Teckning
Kulturskolan erbjuder teckningskurser för elever i årskurs 7 - gymnasiet med bildpedagog Murtada Ibrahim som lärare.

Musikskola
Musikskolan leds av Lars ”Lasse på Backen” Nilsson. Musikskolan erbjuder en grundutbildning i musik för barn och unga enskilt eller i grupp. Eleverna i musikskolan ska göra frivilliga framträdande inför publik eller om man hellre vill göra en inspelning.

Dans
Danslektioner leds av Julia Christoffersson. Under våren erbjuds dansklasser för barn och ungdomar i åldrarna 5-12 år. Du behöver inga förkunskaper då undervisningen fokuserar på grunderna i olika dansstilarna modernt, street, jazz och balett. De två första veckorna är prova på tillfällen.
Kom i kläder du kan röra dig fritt i samt ta med gymnastikskor och vattenflaska.
Broschyr_Börja Dansa (pdf)

Anmälan
Anmälan till musikskola
Anmälan till kulturskola (film, teckning, dans)

Andra språk/Other Languages

Lasse Nilsson
lassepabacken2@hotmail.com
070-209 05 14

Teckningskurs:
Murtada Ibrahim 076-90 82 228

Filmskapande årskurs 6-9:
Stefan Rydehed 073-434 90 58

Filmskapande Gymnsiet:
Jerry Gladh: 070-590 41 92

Dans:
Julia Christofferson
jullan.98.jc@gmail.com

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2017-10-09
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-01-24