Markaryd säger ja till gemensamt avfallsbolag

I måndags röstade Markaryds kommunfullmäktige ja till att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Växjö, Älmhult, Lessebo och Tingsryds kommuner.
Bolaget ska heta Södra Småland Avfall och Miljö och kommer att ansvara för avfallshämtning, återvinningscentraler och slamtömning i alla fem kommuner.

Samtidigt tog kommunfullmäktige ett beslut att övergå till fastighetsnära insamling, vilket innebär att man sorterar sina hushållssopor i ett flerfackssystem redan vid kärlet på den egna fastigheten.

– Det är mycket positivt att vi nu kan ta ytterligare ett steg mot en bättre miljö i Markaryd, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson. Genom att samverka får vi bättre förutsättningar för en miljöriktig och effektiv avfallshantering, bättre kompetensförsörjning och vinster vad gäller administration, insamling och omhändertagande av hushållsavfallet.

Införandet av flerfackssystemet kommer att kunna genomföras tidigast är 2020 eftersom nuvarande avtal om insamling av hushållsavfallet gäller fram till denna tidpunkt. FTI:s insamlingscentraler kommer även fortsättningsvis att finnas kvar.

Markaryd var den fjärde kommunen som tar beslut om att ingå i Södra Småland Avfall och Miljö. För att bolaget skulle bildas krävdes ett positivt beslut i alla fem kommuner, vilket stod klart den 27 februari när Växjö kommun som sista kommun sa ja till bildadet av ett gemensamt avfallsbolag.

Bolaget kommer att bildas i april. Därefter drivs bolaget av en interimsorganisation och en VD fram till bolagets operativa start som blir den 1 januari 2019.

För mer information:
Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
bengt.germundsson@markaryd.se
Tel: 0433-720 10

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17