Tillgänglighetsutlåtande

Markaryds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur markaryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från markaryd.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via vårt Kontaktcenter, info@markaryd.se, 0433-720 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vi arbetar aktivt för att åtgärda de brister som finns på webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss detta så att vi får veta att problemet finns. Det går bra att meddela oss genom följande alternativ:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. https://www.digg.se/ Länk till annan webbplats.och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa bilder kan sakna textalternativ.
  • Syntolkning av film saknas.
  • Otydligt formulerade länktexter kan förekomma.
  • Det kan finnas inmatningsfält där ledtext och/eller instruktion saknas.
  • Korrigeringsförslag saknas i formulär.
  • PDF-dokument är ej tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Markaryds kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till offentlig digital service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument i pdf-format som inte är fullt tillgängliga

Många pdf-dokument som har publicerats har ej gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Syntolkning av film saknas i video

På grund av kommunstorlek satt i perspektiv till kostnader som är kopplade till syntolkning av video har vi istället fokuserat på att köpa in en tillgänglighetsanpassad videospelare samt textning av våra produktioner.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en tillgänglighetskontroll av markaryd.se genom vår hemsideleverantör.

Senaste bedömningen gjordes den 16 mars 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2023 11:32