Kontakta oss

Kommunens Kontaktcenter 0433-720 00

Kontakta Markaryds kommun

Besöksadress

Postadress

Markaryds kommunhus:

Drottninggatan 11
285 31 Markaryd


Servicekontoret i Strömsnäsbruk:

Lagastigsgatan 24

Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd


Skicka e-post till registratorbrevlåda eller enskild tjänsteman

E-post - enskild tjänsteman

förnamn.efternamn@markaryd.se

‌Kommunens registratorbrevlådor

Registratorbrevlådor

Kommunstyrelseförvaltningen

ks@markaryd.se

Socialförvaltningen

soc@markaryd.se

Utbildnings- och Kulturförvaltningen

ukn@markaryd.se

Miljö- och Byggenheten

mbn@markaryd.se


Organisationsnummer 212000-0654

Kommunens ledningsgrupp (KLG)

Kommunstyrelseförvaltningen

Elisabeth Fock kommunchef
0433-720 59

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Daniel Linares förvaltningschef
0433-721 82

Göran Elgmark, personalchef

HR-avdelningen

Sara Malmsjö Johansson HR-chef
0433-720 22

Margareta Persson Larsson, Kanslichef

Kommunstyrelseförvaltningen

Bengt-Ove Olsson säkerhetschef & t.f. kanslichef
0433-721 26

Ekonomiavdelningen

Christine Jönsson t.f. ekonomichef
0433-720 88

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Susanne Appelberg t.f. förvaltningschef

0433-721 19

Lennart Hägelmark, Teknisk chef

Tekniska förvaltningen

Asim Serdarevic teknisk chef
0433-720 87

Bengt-Göran Söderlind, Näringslivschef

Näringslivsavdelningen

John Karlsson näringslivschef
0433-720 23

Socialförvaltningen

Anna-Karin Pålsson t.f. socialchef
0433-736 16

IT-avdelningen

Pontus Karlsson it-chef
0433-720 19

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023 11:46
Sidansvarig: Lina Van Der Putten