Digital anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden. Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Kungörelser

Kommunfullmäktige 2019-11-25

Flytt av fordonAnslag

Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 116

Anslås: 2019-10-28
Nedtages: 2019-11-18

Kommunfullmäktige 2019-10-28 §§ 104-115 117-122

Anslås: 2019-11-05
Nedtages: 2019-11-26

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-14

Anslås: 2019-10-17
Nedtages: 2019-11-07

Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-06

Anslås: 2019-11-07

Nedtages: 2019-11-28

Socialnämnden 2019-10-25

Anslås: 2019-10-25

Nedtages: 2019-11-15

Socialnämnden 2019-10-16

Anslås: 2019-10-23

Nedtages: 2019-11-13

Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-22

Anslås 2019-10-23

Nedtages 2019-11-13

Utbildnings- och kulturnämnden 2019-11-13

Anslås:
Nedtages:

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2019-10-21

Anslås: 2019-10-28
Nedtages: 2019-11-18

Valnämnden

Anslås:
Nedtages:

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Anslås: 2019-11-12
Nedtages: 2019-12-04

Samordningsförbundet

Anslås:
Nedtages:

Gemensam överförmyndarnämnd

Anslås:
Nedtages:

Valberedningen

Anslås:
Nedtages:

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom 21 dagar efter att beslutet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten eller Kammarrätten som genomför en laglighetsprövning för att kontrollera om beslut ska upphävas. Men lämnas in till Markaryds kommun.

Beslut upphävs om:

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Sidansvarig: Jonatan Borggren

Kontakt

Erik Kallin

Nämndsekr/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
043372003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
043372078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
043372060

Jonatan Borggren

Kommunsekreterare

jonatan.borggren@markaryd.se
043372002