Kommun och politik

Digital anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden. Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Anslag

Kommunstyrelsen 2022-01-18 , 145 kB.

Anslås: 2022-01-25
Nedtages: 2022-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 , 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslås: 2022-01-25
Nedtages:
2022-02-17

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-17 , 155 kB.

Anslås: 2022-01-19
Nedtages: 2022-02-09


Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-13 , 151 kB.

Anslås: 2022-01-14

Nedtages: 2022-02-04

Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-04 , 149 kB.

Anslås: 2022-01-05

Nedtages: 2022-01-26

Socialnämnden 2021-12-16 , 139 kB.

Anslås: 2021-12-27

Nedtages: 2022-01-17

Valnämnden 2021-11-22 , 314 kB.

Anslås: 2021-11-25
Nedtages: 2021-12-16

Protokoll 2021-12-06 , 541 kB.

Anslås: 2021-12-10
Nedtages: 2021-12-31

Samordningsförbundets protokoll 2021-12-09 , 175 kB.

Anslås:2022-01-14
Nedtages:2022-02-05


Anslås:
Nedtages:

Valberedningen 2021-11-29 , 143 kB.

Anslås: 2021-12-03
Nedtages: 2021-12-27

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom 21 dagar efter att beslutet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten eller Kammarrätten som genomför en laglighetsprövning för att kontrollera om beslut ska upphävas. Men lämnas in till Markaryds kommun.

Beslut upphävs om:

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2022 09:27
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Erik Kallin

Nämndsekr/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
043372003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
043372078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
043372060