Digital anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden. Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Anslag

Kommunstyrelsen 2023-11-14 , 421 kB.

Anslås: 2023-11-20

Nedtages: 2023-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-30 , 439 kB.

Anslås: 2023-11-03

Nedtages: 2023-11-24

Kommunstyrelsens arbetutskott 2023-11-22 , 439 kB.

Anslås: 2023-11-23

Nedtages: 2023-12-14

Kommunstyrelsens trygghetsutskott 2023-11-22 , 441 kB.

Anslås: 2023-11-23

Nedtages: 2023-12-14

 

Socialnämndens arbetsutskott 2023-11-23 , 434 kB.

Anslås: 2023-11-24

Nedtages: 2023-12-15

Valnämnden 2022-1 , 139 kB.0-06

Anslås: 2022-10-17
Nedtages: 2022-11-07

Gemensamma överförmyndarnämnden 2023-09-21 , 1 MB.

Anslås: 2023-09-27

Nedtages: 2023-10-19

Valberedningen 2023-11-27 , 419 kB.

Anslås: 2023-11-28
Nedtages: 2023-12-19

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom 21 dagar efter att beslutet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten eller Kammarrätten som genomför en laglighetsprövning för att kontrollera om beslut ska upphävas. Men lämnas in till Markaryds kommun.

Beslut upphävs om:

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023 09:18
Sidansvarig: Lina van der Putten