Digital anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden. Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Anslag

Kommunfullmäktige 2018-11-26
Anslås: 2018-12-04
Nedtages: 2018-12-26

Kommunstyrelsen 2018-11-13
Anslås: 2018-11-19
Nedtas: 2018-12-11

Kommunstyrelsen 2018-12-04
Anslås: 2018-12-07
Nedtas:
2018-12-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26
Anslås: 2018-11-30
Nedtas: 2018-12-24

Miljö- och byggnadsnämnden

Anslås: 2018-12-13
Nedtages: 2019-01-03

Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-22

Anslås: 2018-11-23
Nedtages: 2018-12-14

Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-15

Anslås: 2018-11-19

Nedtages: 2018-12-10

Socialnämnden 2018-11-15

Anslås: 2018-11-20

Nedtages: 2018-12-11

Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-08

Anslås: 2018-11-12

Nedtages: 2018-12-03

Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-06

Anslås: 2018-12-07

Nedtas: 2018-12-28

Utbildnings- och kulturnämnden 2018-11-14
Anslås: 2018-11-21
Nedtas: 2018-12-13

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2018-11-28
Anslås: 2018-12-05
Nedtas: 2018-12-26

Valnämnden 2018-10-30
Anslås: 2018-11-19
Nedtas: 2018-12-10

Anslås:
Nedtages:

Anslås:
Nedtages:

Valberedningen 2018-11-29
Anslås: 2018-12-06
Nedtages: 2018-12-27

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom 21 dagar efter att beslutet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten eller Kammarrätten som genomför en laglighetsprövning för att kontrollera om beslut ska upphävas. Men lämnas in till Markaryds kommun.

Beslut upphävs om:

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018

Kontakt

Kristina Pandurovic Baron

Kommunsekreterare

kristina.pandurovic-baron@markaryd.se
0433-72002

Erik Kallin

Nämndsekret/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
0433-72003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
0433-72078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
0433-72060