Projekt på sluttampen får viktigt besök

Bild på Psykiatrisjuksköterska Jennie Kumpula

Projektet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland kommunens äldre går in i sista fasen. Då välkomnas all vårdpersonal till en storföreläsning av Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för äldreomsorg.

En storföreläsning för all kommunpersonal inom omsorgen kommer att ske under två dagar den 22 och 23 oktober på Kulturhuset i Markaryd. Det är Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen 2015, som ska hålla föredrag.
Jennie Kumpula, psykiatrisjuksköterska och ansvarig för projektet, menar att föreläsningen lär bli bra.
    – Hon kommer exempelvis att berätta om hur man upptäcker psykisk ohälsa bland äldre. Symtomen kan nämligen skilja sig från hur de yttrar sig på yngre eller vuxna. Men hon lär också prata om hur man kan göra när de inte vill ta emot hjälp, säger hon.

    Föreläsningen är del av det projekt som ska användas till att kartlägga, förebygga och bryta social isolering och psykisk ohälsa bland kommunens äldre. Projektet är tänkt att löpa året ut, sedan väntar en utvärdering och sammanställning av de resultat som Jennie Kumpula och hennes kolleger just nu hämtar in. Men redan i detta skedet kan man se att projektet givit goda resultat, menar hon. 
    – Utbildning har varit viktigt, men på andra håll har det handlat om att göra vissa konkreta justeringar. Som att ha en och samma personal som återkommer till de äldre för att utföra de sociala insatserna, berättar Jennie Kumpula.

    Ett annat sådant exempel är att brukarna själva får vara med och planera sin ”sociala tid”, såsom promenader, kyrkogårdsbesök, fika på byn eller bara en enkel pedikyr. Likaså har man lyckats rekrytera fler till Väntjänsten, där frivilliga anmäler sig till att hjälpa kommunens äldre med att handla, göra läkarbesök eller samtala en stund över en kopp kaffe.
Projektpengarna har också inneburit att man lyckats skapa verktyg för att oftare och lättare upptäcka de som är i riskzonen att hamna i social isolering. Bland annat via kanaler till vårdcentralen, men också via Väntjänsten.
    – Vi skulle gärna ha in fler frivilliga till Väntjänsten. Speciellt i kommunens norra delar, säger Jennie Kumpula.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16