Gå ej för nära vattendragen

Beskåda naturens starka krafter på ett säkert avstånd, det finns risk för ras och vattnet är väldigt strömt.

Stäng meddelande

Skador på tröskeln

Ett privatperson har noterat att den mur vid Ribersdal i Markaryd som reglerar vattenflödet mellan Lillån och ån Lagan delvis har brustit.

Detta kan medföra att vattenflödet främst i Lillån och Lokasjön kan påverkas. Man ser dock inte att några olägenheter för allmänheten ska uppstå i samband med detta.
Statkraft jobbar just nu för att åtgärda problemet, men har ännu ingen prognos när felet är avhjälpt.
- Vi är på plats nu och försöker se vad som hänt och hur vi ska åtgärda det. Men jag kan i nuläget inte se att detta skulle få några konsekvenser för medborgarna - varken vad gäller dricksvatten eller materiellt, säger Henrik Jatkola, kraftverkschef på Statkraft.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020