Skador på tröskeln

Ett privatperson har noterat att den mur vid Ribersdal i Markaryd som reglerar vattenflödet mellan Lillån och ån Lagan delvis har brustit.

Detta kan medföra att vattenflödet främst i Lillån och Lokasjön kan påverkas. Man ser dock inte att några olägenheter för allmänheten ska uppstå i samband med detta.
Statkraft jobbar just nu för att åtgärda problemet, men har ännu ingen prognos när felet är avhjälpt.
- Vi är på plats nu och försöker se vad som hänt och hur vi ska åtgärda det. Men jag kan i nuläget inte se att detta skulle få några konsekvenser för medborgarna - varken vad gäller dricksvatten eller materiellt, säger Henrik Jatkola, kraftverkschef på Statkraft.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16