Toppbetyg från Skolinspektionen

Markaryds kommun uppfyller författningarnas samtliga krav inom alla verksamhetsformer. Det står i Skolinspektionens beslut efter deras granskning av utbildnings- och kulturnämndens samtliga verksamheter.

”Att samtliga områden uppfylls till fullo under en regelbunden tillsyn på huvudmannanivå är ytterst sällsynt”, säger Lars-Ola Olsson, utbildningschef vid utbildnings- och kulturförvaltningen.

Tillsynen gjordes under hösten 2018 och har genomförts i förskola, fritidshem, grundsärskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.
Syftet har varit att se att verksamheterna följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheterna

Så här skriver Lars-Ola Olsson i ett meddelande till de, vars arbete ligger till grund för beslutet:

”Utbildnings- och kulturnämnden och alla inom utbildnings- och kulturförvaltningen tackar ödmjukast skolledning och all personal vars entusiastiska arbetsinsatser ligger bakom det fantastiska resultat som ligger till grund för Skolinspektionens unika beslut.
Samtlig personal kommer genom respektive chefs försorg uppmärksammas särskilt för de fina insatserna som genomförts under de senaste åren. Därefter fortsätter vårt målinriktade arbete med att ge alla våra barn och elever goda förutsättningar för framtiden.
Än en gång, ett innerligt tack för alla insatser från såväl politiker, tjänstemän, chefer och medarbetare som ligger till grund för Skolinspektionens beslut som vi alla är väldigt stolta över.

Lars-Ola Olsson, utbildningschef”

Lars-Ola Olsson, utbildningschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16