VIKTIG INFORMATION OM AVFALL

Från och med januari 2019 sker omfattande förändringar gällande avfallshanteringen i Markaryds kommun - SSAM tar över ansvaret att hämta och behandla avfallet.

Längre ner på denna sida finns en "Fråga/svar"-avdelning i form av plusboxarna, som försöker ge svar på alla frågor du kan tänkas ha.
Längst ner kan du även öppna, eller ladda ner ett pdf-dokument med grundlig information om vad som komma skall.

För dig som har kommunalt vatten och avlopp betyder förändringen att du kommer att få skilda fakturor för avfall respektive vatten och avlopp, istället för som tidigare en och samma faktura.
Notera gärna att om du har frågor som ej besvaras på denna sida - då är det SSAM (Södra Smålands avfall och miljö) du vänder dig till:

SSAM
Postadress Box 1222,
351 12 Växjö
Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00
Hemsida www.ssam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
e-post: info@ssam.se

Fakturor för avfall
Fakturor som du får till och med december 2018 ska du betala på samma sätt och till samma bankgiro som tidigare. Det här behöver du göra för att betala avfallsfakturor från och med januari 2019:

  • OBS! Nytt bankgiro för sophämtning och slamtömning från och med januari - kontrollera alltid att du använder bankgironummer 5306-8425 vid betalning.
  • Du som har autogiro behöver göra ett nytt medgivande för avfallsfakturor. Sök via din internetbank och välj Södra Smålands avfall och miljö AB. Det kan du göra från månadsskiftet november/december 2018.
  • Du som har e-faktura behöver göra en ny anmälan för avfallsfakturor. Sök via din internetbank och välj Södra Smålands avfall och miljö. Det kan du göra tidigast 1 mars 2019. Det betyder att din första avfallsfaktura 2019 kommer att vara en pappersfaktura.
  • Du som har använder Swefaktura eller e-postfaktura till ditt företag behöver inte göra en ny anmälan för avfallsfakturor.

Fakturor för kommunalt vatten och avlopp
Du som har kommunalt vatten och avlopp kommer att få dina fakturor precis som tidigare från Markaryds kommun, med samma intervall som förut. Du behöver inte göra någon ny anmälan för autogiro, e-faktura, e-postfaktura eller Swefaktura.
Fakturor för kommunalt vatten och avlopp betalar du till samma bankgironummer som tidigare.

Om du har frågor

  • Information om avfallshantering finns från och med den 1 januari på www.ssam.se och telefon 0470- 59 95 00.
  • Information om kommunalt vatten och avlopp finns på www.markaryd.se och telefon 0433-720 15.

Ta dig nu gärna tid...
... att orientera dig bland frågor och svar här nedan.

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, är ett kommunalt bolag som ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Från och med 1 januari 2019 sköter bolaget sophämtning, slamtömning och återvinningscentraler i samtliga fem ägarkommuner.

Från och med 1 januari går renhållningsverksamheten i de fem ägarkommunerna över till ett gemensamt, kommunägt bolag. SSAM kommer då ta över ansvaret för att hämta och behandla avfall i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner.

Istället för att ditt avfall hämtas av kommunen där du bor, eller av en entreprenör anlitad av kommunen kommer sophämtningen skötas av SSAM och/eller entreprenörer som kör på uppdrag av SSAM. Du kan få en annan dag då ditt avfall hämtas, men i övrigt kommer inga förändringar att ske till en början. Du får även faktura från SSAM i fortsättningen och det är SSAM du kontaktar om du har några frågor.

Istället för att din slambrunn töms av kommunen där du bor, eller av en entreprenör anlitad av kommunen kommer slamtömningen skötas av SSAM och/eller entreprenörer som kör på uppdrag av SSAM. Du får även faktura från SSAM i fortsättningen och det är SSAM du kontakta om du har några frågor.

Återvinningscentralerna kommer att ha öppet som vanligt i alla fem ägarkommunerna och det sker inga större förändringar.

Från och med 1 januari ska du kontakta SSAM när du har frågor om sophämtning, slamtömning, återvinningscentraler eller annat som rör sortering, återvinning eller avfallshantering. Likaså om du har frågor om din avfallsfaktura är det oss du ska vända dig till:
SSAM
Postadress Box 1222,
351 12 Växjö
Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00
Hemsida www.ssam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
e-post: info@ssam.se

Du betalar till Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Tidigare har du fakturerats för avfall och VA från din kommun där du bor. Från och med årsskiftet är det SSAM som skickar alla fakturor gällande sophämtning och slamtömning. VA kommer faktureras från din kommun som tidigare.

Ja, det blir det.

I samband med att SSAM bildas höjer vi ambitionen för avfallshantering i hela regionen. SSAM kommer satsa mer på kundservice och fler tjänster för sophämtning. Bland annat införs fastighetsnära insamling i tre av ägarkommunerna under 2019 och 2020. Eftersom avfallshantering är helt taxefinansierat och inte betalas via skatter kommer avgiften för sophämtning att höjas i samtliga ägarkommuner från och med årsskiftet. SSAM har ett tydligt uppdrag från kommunerna att förbättra sophämtning och service i våra ägarkommuner. Genom en förbättrad avfallshantering ska SSAM bidra till att nå globala, nationella och lokala miljömål.

I Markaryd fortsätter en entreprenör att hämta soporna, men på uppdrag av SSAM istället för Markaryds kommun. En ny upphandling pågår och från och med september 2020 kommer en ny entreprenör att köra i kommunen.

Huvudkontoret ligger i Växjö. Besöksadressen är Stinavägen 3.

Det är inte riktigt klart ännu, men den nya boxadressen kommer att publiceras under kontaktuppgifter på webbplatsen ssam.se.

Det är inte klart ännu, men aktuella leverantörer kommer att meddelas innan årsskiftet.

Om du bor i villa kommer du att faktureras en gång i kvartalet. Företag faktureras varje månad.

Den första fakturan kommer i slutet av februari.

Eftersom det blir ett helt nytt bolag kommer du att få söka om din e-faktura. Det kan du göra från och med 1 mars. Alla kunder får första fakturan på papper.

Du väljer e-faktura genom att anmäla det via din internetbank. Hos de flesta internetbanker kommer det upp ett meddelande om att du kan välja e-faktura, sök och välj ”Södra Smålands avfall och miljö AB”. Kom ihåg att öppna e-fakturan eftersom vi ibland skickar med bilagor som innehåller viktig information.

Eftersom det är ett helt nytt bolag får du söka om ditt autogiro. Det kan du göra från och med månadsskiftet november/december.

Medgivande om autogiro gör du enklast via din internetbank. Sök och välj ”Södra Smålands avfall och miljö AB”. Medgivandet går också att göra via vår webbplats ssam.se. Du kan även fylla i och skicka in en pappersblankett som finns att ladda ned på ssam.se. Blanketten är förifylld med mottagare, du behöver endast fylla i dina uppgifter. Autogiro går bra att kombinera med e-faktura.

Du ska betala din faktura från SSAM till vårt nya bankgironummer som står ifyllt på fakturan. Bankgironumret är 5306-8425.

Du betalar efter utförd tömning av slambrunnen. Fakturan kommer i månadsskiftet i samband med att tömningen är utförd.

Latrinkärl hämtas på en särskild hämtningstur. Du får en särskild faktura.

För sophämtning från fritidshus i SSAMs ägarkommuner skickas en särskild faktura. Fritidshus faktureras en gång om året på våren innan hämtningen för säsongen börjar.

De som har abonnemang för trädgårdsavfall får en särskild faktura för det. Fakturan skickas en gång om året innan hämtning av trädgårdsavfall börjar för säsongen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2024 13:39