Är du leverantör till Markaryd?

Från och med den 1 april i år tillträder en ny lag som innebär att alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala och statliga bolag samt statliga myndigheter ska skicka e-fakturor.

För att ge dig en bättre förståelse om vad detta innebär för dig och hur du ska hantera det här på rätt sätt anordnar SFTI ett webbsänt informationsmöte tisdagen den 22 januari kl 9.00-10.00. Anmälan görs via länk i PDF nedan. Där finner du även mer information om mötet.

SFTI (Single Face To Industry) är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten med syfte att främja e-fakturering och en elektronisk inköpsprocess.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:46