”Mycket lönsamt” med persontåg

Markarydsbanan

Markarydsbanan

Det skulle bli ”mycket lönsamt” att trafikera Markarydsbanan med persontåg. Detta skriver Trafikverket i sin åtgärdsanalys.
Det är glädjande att Trafikverket kommit fram till samma slutsatser som i flera år påtalats av kommunerna i projektet Pågatåg Nordost, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD).

Slutsatsen av Trafikverkets Åtgärdsanalys över Markarydsbanan är att ”etablering av regional persontrafik med timmesfrekvens och tillhörande infrastrukturella åtgärder är lönsam eller mycket lönsam”.
Detta framkom då Trafikverkets rapport redovisades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Rapporten ska nu överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Totalkostnaden för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 120 miljoner kronor. Den sammanlagda samhällsekonomiska nyttan påstås vara ”mycket god och innebär att för varje satsad krona får samhället tillbaka nästan 11 kronor”, står det i analysen.

Trafikverket bedömer vidare att det krävs tre åtgärder för att etablera en attraktiv, enkel, pålitlig och kostnadseffektiv trafikering med regionala persontåg på Markarydsbanan. Detta samtidigt som banans reguljära godstrafik eller omledning upprätthålls:

  1. Signalåtgärder för ökad plattformskapacitet i Halmstad.
  2. En ny station med plattformar i Veinge samt en ny planskild GC-väg som knyter samman västra och östra Veinge.
  3. En ny station med kort mötesspår anpassad för regiontåg på det befintliga bangårdsområdet samt plattformar i Knäred.

Om de tre åtgärderna genomförs kan den nuvarande regionala persontrafiken mellan Hässleholm och Markaryd förlängas till Halmstad

  • under förutsättning att man binder samman trafiken på Markarydsbanan med andra trafikupplägg - antingen (1) Pågatågen Helsingborg – Halmstad eller (2) Pågatågen Helsingborg – Hässleholm – skulle taktfast trafik varannan timme kunna etableras från och med nästa tidtabellsskifte, dvs december 2019.
  • under förutsättning att trimningsåtgärderna i Halmstad och en plattform för resandeutbyte i Veinge färdigställs skulle en taktfast trafik varannan timme med stopp i Veinge kunna etableras från och med tidtabellsskiftet i december 2021.
  • under förutsättning att åtgärden med att bygga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för resandeutbyte, färdigställs i enlighet med föreslagen plan skulle en taktfast trafik med ett tåg per timme och riktning kunna etableras senast till tidtabellsskiftet i december 2024.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) menar att det är glädjande att Trafikverket kommit fram till samma slutsatser som påtalats av kommunerna i projektet Pågatåg Nordost.
— Om viljan finns kan man vid varje tidtabellsskifte starta varannan-timmestrafik mellan Markaryd och Halmstad som sedan successivt kan byggas ut, säger Bengt Germundsson och fortsätter:
— Mot bakgrund av den synnerligen goda lönsamheten i projektet är det beklagligt att inte alla parter är beredda att starta trafiken med persontåg på den kvarvarande bandelen så snart som möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16