Bra ekonomibetyg av SKL

Under måndagskvällen framförde SKL:s kommunanalytiker sina synpunkter på Markaryds kommuns ekonomi. Betyget blev ”God ekonomisk hushållning”.

Sedan december har Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommunanalytiker Bengt-Olof Knutsson och Fredrik Holmström, på uppdrag av kommunstyrelsen, grottat ner sig i statistik och budgetdokument – men också gjort enkäter som kommunens chefer och politiker besvarat.

Sammanfattningsvis anser SKL att Markaryds kommun har en god ekonomisk hushållning. Materialet som presenterades var omfattande och några utvecklingsområden identifierades. Ett sådant var att förbättra systemet med resursfördelning, så att budgetarna blir bättre anpassade till verksamheternas behov – både när volymerna ökar och minskar.
Löpande uppföljningar av analysmaterialet ska göras framöver av kommunen.

”Totalt sett så kan man summera det som att vi har ett gynnsamt ekonomiskt utgångsläge inför framtiden. Men att det kommer att krävas anpassningar, precis som för andra kommuner”, säger ekonomichef Annika Borling.

Länk till SKL:s analys nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16