Fler trygghetsbostäder i Markaryd

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att möjliggöra byggnation av ett punkthus med trygghetsbostäder i centrum.

Ett framtida behov på cirka 25 - 40 trygghetslägenheter har sedan tidigare identifierats tillsammans med pensionärsorganisationerna. Valet av plats har gjorts utifrån önskemål om närhet till affärer, kommunikationer och offentlig service.

Tekniske chefen har därför fått i uppdrag att göra en utredning av möjligheten att bygga lägenheter för ett tryggt och anpassat boende för äldre vid eller intill Sjögården i Markaryd. En placering av ett trygghetsboende intill Sjögården skulle kunna bli ett attraktivt boende med utsikt över både Getesjön och Södergårdsområdet

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som nyligen beslutat att starta upp arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheten där äldreboendet Sjögården är beläget. Detta för att möjliggöra byggnation av fler bostäder.

Samtidigt fortsätter projekteringen för en byggnation av trygghetsbostäder på fastigheten, och en renovering av äldreboendet Sjögården som idag inrymmer ca 30 lägenheter för särskilt boende.

Trygghetsboendet behöver planeras i flera plan för att kunna inrymmas på fastigheten. Den nya detaljplanen måste därför möjliggöra en byggnation av ett punkthus om 6 - 10 våningar, beroende på hur många trygghetslägenheter som ska inrymmas på fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16