Jävssituationer undviks i chefsfrågan

En rad åtgärder har nu tagits fram för att jäv inte ska uppstå då miljö- och byggchefen träder in som biträdande chef på tekniska förvaltningen - den förvaltning där miljö- och byggenheten ingår.

Den granskning som revisorerna nyligen beställt visade att rutiner saknas som utesluter jäv när John Karlsson, miljö- och byggchef, också blir biträdande chef på tekniska förvaltningen. Nu har svaret kommit i form av en rad anvisningar som ska undanröja risken för jäv.

Förutom att John Karlsson själv får ett stort ansvar att garantera sin opartiskhet så får han inte ha något som helst ansvar eller befogenhet på tekniska förvaltningen när han är miljö- och byggchef. Likaså är förhållandena omvända i det fall han träder in i förvaltningschefens, Lennart Hägelmarks, frånvaro. Då ska istället kanslichef Margareta Larsson helt ha rollen som miljö- och byggchef.

”Det är dessutom först när förvaltningschefen under en längre tid inte är i tjänst som biträdande teknisk chef träder i förvaltningschefens ställe”, står det också i anvisningarna som utarbetats av förvaltningen och blivit synade av juridisk expertis.

Dessa är några i raden av anvisningar som ska utesluta att ens misstanke om jäv uppstår.

    – Positionen som biträdande förvaltningschef indikerar att jag är den närmaste chefstjänsteman inom teknisk förvaltning som går in som förvaltningschef om det skulle behövas. Positionen i sig som biträdande förvaltningschef för inte med sig några befogenheter över teknisk förvaltning”, kommenterar John Karlsson, miljö- och byggchef.

För frågor:

Svante Melander
Kommunchef
svante.melander@markaryd.se
0433 - 720 01

John Karlsson
Miljö- och byggchef
john.karlsson@markaryd.se
0433 - 720 65

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16