Ängsblommor och lind längs väg 120

Trafikverket vill ge mer plats åt artrika miljöer och kommer därför att så ängsblommor och lind längs väg 120 genom Traryd. Arbetet startar under hösten och pågår till hösten 2021.

Ett av Trafikverkets alla uppdrag är att skapa fler artrika miljöer. Ängsblommor kommer därför att sås längs väg 120 genom Traryd där de ska skapa möjlighet för biologisk mångfald. Träd som inte har tagit sig ordentligt byts dessutom ut. De som står för nära cirkulationsplatsen flyttas, för att öka trafiksäkerheten.

Först ut blir rondellen i cirkulationsplatsen och de refuger som finns där, samt refugerna längs med vägen söderut. I både rondellen och refugerna sås en svensk ängsfröblandning. Växterna som valts ut blir inte så höga att de skymmer sikten, men de är väldigt bra för insekter samtidigt som de är vackra att titta på.

På lite längre sikt kan refuger och rondell skötas som en gammal slåtteräng. Växterna klipps sent på sommaren och växtdelarna samlas upp, för att inte göda marken.

Träden som planteras både i rondellen och längs vägen anpassas efter att kunna fungera i en vägmiljö, samtidigt som till exempel linden blommar till stor nytta för bin.

Syftet är att skapa en miljö som är till glädje och nytta både för boende, trafikanter och en stor mängd bin och andra insekter.
Arbetet startar hösten 2019 och pågår i cirka 2 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16