Stopp vid Kvarnaholms kraftstation

STRÖMSNÄSBRUK. Det blir begränsad framkomlighet vid Kvarnaholms kraftstation i Strömsnäsbruk från den 26 augusti till 20 september på grund av tvättning och målning av fasad. Vissa dagar kommer det att vara helt avstängt.

Skyltar som informerar om detta är uppsatta vid:

  • Stationen
  • Kvarnvägen/Lagastigsgatan
  • Kvarnaholmsvägen (förskolan)
  • Klintbadet.

De dagar det är helt avstängt kommer målaren att sätta upp en extra skylt - dagen innan.

Louise Magnusson
Underhållsplanerare
PSL – Kraftverksgrupp Laholm
Statkraft
Louise.magnusson@statkraft.com
Tel: 070 5873424

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16