• Startsida
  • / Kommunen anställer lärarassistenter

Kommunen anställer lärarassistenter

Markaryds kommun flyttar fram positionerna ytterligare i arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse. Med stöd av regeringens satsning på resurser till lärarassistenter påbörjas nu rekryteringen av lärarassistenter till samtliga skolor i kommunen.

Satsningen är ett led i vårt fortsatta arbete med att skapa goda förutsättningar för våra lärare. Vi utvecklar arbetssätt inom våra skolor så att fokus på undervisning med hög kvalitet kan prioriteras i det dagliga arbetet.

Bakgrunden till satsningen är att utbildningsminister Anna Ekström den 13 september presenterade regeringens skolpaket i budgetpropositionen för 2020. Regeringen ökar resurserna till skolan. Bland annat fördubblas satsningen på lärarassistenter, likvärdighetsbidraget förstärks och ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs.

Kontakt:

Lars-Ola Olsson
Utbildningschef
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Markaryds kommun
0433-720 77
lars-ola.olsson@markaryd.se

Fakta

Lärarassistenter är personal som avlastar lärarna som då i mycket högre grad kan ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Vi räknar med att ett tiotal lärarassistenter kan påbörja sina uppdrag i Markaryds kommun i början av oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2019