Kommunen anställer lärarassistenter

Markaryds kommun flyttar fram positionerna ytterligare i arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse. Med stöd av regeringens satsning på resurser till lärarassistenter påbörjas nu rekryteringen av lärarassistenter till samtliga skolor i kommunen.

Satsningen är ett led i vårt fortsatta arbete med att skapa goda förutsättningar för våra lärare. Vi utvecklar arbetssätt inom våra skolor så att fokus på undervisning med hög kvalitet kan prioriteras i det dagliga arbetet.

Bakgrunden till satsningen är att utbildningsminister Anna Ekström den 13 september presenterade regeringens skolpaket i budgetpropositionen för 2020. Regeringen ökar resurserna till skolan. Bland annat fördubblas satsningen på lärarassistenter, likvärdighetsbidraget förstärks och ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs.

Fakta

Lärarassistenter är personal som avlastar lärarna som då i mycket högre grad kan ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Vi räknar med att ett tiotal lärarassistenter kan påbörja sina uppdrag i Markaryds kommun i början av oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16