Underhållsarbete av bro

Trafikverket kommer med start 21 oktober att påbörja ett underhållsarbete av bron på väg 517 i Strömsnäsbruk. Återkommande problem med sättningar/urspolningar gör att vi behöver schakta upp båda broändarna och fylla med nytt material både från ovansidan såväl som undersidan av bron.

Arbetena är planerade att ta fem kalenderdagar men på grund av mängden kablar, vattenledningar, fjärrvärme med mera så flaggar Trafikverket för att det kan ta hela veckan.

Vägen skall dock vara fullt brukbar måndag 28 oktober om inget oförutsett inträffar.

Bron kommer under arbetets gång att vara helt avstängd för all fordonstrafik. Trafiken kommer med orange skyltning att hänvisas norrut genom Traryd via vägarna 520, 120 och 517.

Gång och cykeltrafik skall gåendes kunna passera genom arbetsområdet under pågående arbeten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16