Trygghetsvandring i Strömsnäsbruk

En trygghetsvandring genomfördes under tisdagskvällen i Strömsnäsbruk på Brottsförebyggande rådets initiativ. Några förbättringspotential identifierades men också mycket som är positivt.

Trygghetsvandringar sker årligen på olika håll i kommunen – senast förra året i Markaryds tätort. Nu var turen kommen till Strömsnäsbruk. Ett 20-tal deltagare från olika organisationer slöt upp under tisdagskvällen.

”Det kom bland annat representanter från politiken, Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen, räddningstjänsten, Victoria Park, Dhr och pensionärsföreningarna”, säger Bengt-Ove Olsson, säkerhets- och beredskapssamordnare i Markaryds kommun.

Deltagarna samlades på nya servicekontoret klockan 18 och samtalade om vilka platser som skulle besökas.
”Därifrån började vi promenera utmed Lagastigsvägen. Vi noterade bland annat att belysningen behöver förstärkas på vissa platser, och att det många gånger är för höga hastigheter på vägen”, säger Bengt-Ove Olsson.

Frågan om att göra trafiksäkerhetsåtgärder vid busshållplatsen vid övergångsstället har tidigare framförts av lokala företrädare – så även denna gång. Trafikverket kommer se över om man kan förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter vid hållplatsen.

Bengt-Ove Olsson menar att om man summerar intrycken så var där också mycket att glädjas över:
”Vi hittade till exempel inte speciellt många mörka platser och på de flesta håll var det välskött, rent och snyggt.”

Ett förslag lades fram att man också bör göra trygghetsvandringen under en kväll på den ljusa årstiden, för att eventuellt täcka in sådana trygghetsaspekter som kan missas en kall kväll i november.

”Sedan tycker jag vi kan påminna om att invånarna också har möjlighet att i högre utsträckning använda sig av den synpunktslådan på markaryd.se, som heter Säg vad du tycker Öppnas i nytt fönster., säger Bengt-Ove Olsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15