Dags för byte av vattenmätare

Kommunen byter vattenmätare

I år är det vattenmätare i Strömsnäsbruk som kommer bytas ut med början i februari.

VA-enheten utför varje år vattenmätarbyte. Vattenmätaren byts ut för funktionskontroll och underhåll. Området som i år är berörs ringas grovt in genom beskrivningen: norr om Strömsnäsbruks skola, öster om Järnvägsgatan samt söder om Rishultsvägen. De nya mätarna kommer vara fjärravlästa mätare.

Alla fastighetsägare kommer få information kring när vi planerar byta vattenmätare i just din fastighet.

Innan utbytet ska ni plocka undan framför vattenmätaren så vår montör kommer fram.

Utbytet är för er del kostnadsfri. Tidsåtgången uppskattas till mellan 15 till 30 minuter.

Området som bytet berör är markerat i grått

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15