Tillsammans minskar vi matsvinnet

Miljömål 12

Markaryds kommun kommer under vecka 10 och 11 att skicka ut ett informationsbrev till kommunens livsmedelsverksamheter om matsvinn. Syftet med informationen är att sprida kunskap om hur företagen kan minska uppkomsten av svinnet.

Matsvinn är livsmedel som av olika anledningar inte äts upp. Matsvinn ska skiljas från matavfall, som är oundvikligt avfall av oätliga delar - exempelvis äppelskrutt, morotsskal, köttben och kaffesump.

Konsumenterna står för den största delen av matsvinnet, men livsmedelsverksamheter har en nyckelroll för att minska matavfallet. Därför kommer Markaryds kommun under vecka 10 och 11 att skicka ut ett informationsbrev till kommunens livsmedelsverksamheter om matsvinn. Syftet med informationen är att sprida kunskap om hur företagen kan minska uppkomsten av svinnet.

Om du som privatperson vill få information om matsvinn är du välkommen till det kostnadsfria föredraget Svinnlandet av Andreas Jakobsson den 28 april klockan 18.30 i kommunhuset. Här finns mer information om föredraget och hur du anmäler dig. Länk till annan webbplats.

Här är några matnyttiga länkar om matsvinn.

https://www.livsmedelsverket.se/matsvinn Länk till annan webbplats.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/ Länk till annan webbplats.

https://agfo.se/2019/05/15-matsvinnsraddare-for-butik-och-restaurang/ Länk till annan webbplats.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/matsvinn.4.4b00b7db11efe58e66b8000996.html Länk till annan webbplats.

För mer information om vad man kan göra eller mer information - kontakta livsmedelsinspektör Helena Axelsson.

Tillsammans minskar vi matsvinnet i Markaryds kommun!

Med vänliga hälsningar

Helena Axelsson
Livsmedelsinspektör
Miljö- och byggenheten
0433-720 64 helena.axelsson@markaryd.se

Annica Hegefeldt
Miljöstrateg
Samhällsbyggnadsstaben
0433-720 57
annica.hegefeldt@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2020 13:09

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064

Annica Hegefeldt

Verksamhetsutvecklare

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057