Information om eldning i skog, mark och på egen tomt

Just nu är det vår högsta prioritet att hålla beredskapen inom räddningstjänsten för att kunna komma när vi behövs. Mer än någonsin behöver vi din hjälp att förebygga olyckor.

En liten insats från din sida kan hindra eller begränsa en brand, rädda någon med hjärtstopp, minska trafikolyckorna eller stödja någon som inte mår så bra.

På grund av ovanstående i kombination med SMHI:s prognoser samt det torra fjolårsgräset är det i nuläget direkt olämpligt att elda i skog, mark och trädgårdar.

Nu hjälps vi åt. Vi håller beredskapen, du förebygger. Tillsammans gör vi skillnad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2020 11:11