Inställd renspolning av vattenledningsnätet i Markaryd

Luft-vattenspolning som skulle utförts under vecka16 är inställd på grund av förhinder hos entreprenör

Alla abonnenter som tidigare fått information kring vattenavstängning v16 kommer ha tillgång till vatten som normalt. Ingen vattenavstängning kommer ske.

Ny budning och information kring kommande vattenavstängning kommer lämnas till abonnenter i brevlådan 3-5 dagar i förväg när entreprenören åter är på plats och arbetet med renspolningen kan återupptas.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Markaryds kommun

Telefon nr: 0433-720 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2020 09:08