Studentfirandet 2020

Studentfirande

Utbildnings- och kulturförvaltningen har tillsammans med de stundande studenterna arbetat hårt med att ta fram ett alternativ till det traditionella studentfirandet. Här kan du se hur dagen kommer att se ut.

Dagen kommer startas på KCM med en skolavslutningscermoni med förtäring, fotografering och betygsutdelning. Allt detta sker klassvis, med anledning av Folkhälsomyndigheten riktlinjer inför studentexamen 2020: ”större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan får inte anordnas”.

Studenterna kommer efter det att springa ut klassvis vid KCM:s skolmatsal.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer ”säkerställer att utspring endast får genomföras för en klass eller en mindre grupp i taget för att undvika trängsel.” är tidsplanen för utspringet cirka tre - fyra timmar, med andra ord omkring 30 - 45 minuter mellan varje klass. Varje student får ta med sin familj till utspringet (vårdnadshavare och syskon) och skolan kommer markera ståplatser för respektive familj på gräsplanen utanför skolmatsal.

Transport hem ombesörjer respektive familj efter utspringet då följande rekommendationer gäller ”skolklasser på lastbilsflak eller liknande bör inte förekomma” och transportstyrelsen kommer inte godkänna lastbilsflak i år.

Studentfirandet blir småskaligt och annorlunda, men Rebecka Svensson, rektor på KCM säger att hon ändå hoppas att det ändå blir ett fint och minnesvärt avslut på gymnasietiden.

För att vi ska kunna säkerställa att alla rekommendationer även följs i praktiken och därmed ge studenterna en examensdag värd att minnas undanber sig skolan besökare från allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020 11:42