Projektstart initiativ trygghet

Kommunens trygghetssatsning, projektet ”initiativ trygghet” är nu igång! Projektet syftar till att skapa en upplevd ökad trygghet i Markaryds kommun och stärka kommunens integrationsarbete. Detta syfte skapar förutsättningar för en starkare och mer sammanhållen kommun. Projektet omfattar två år 2020/2021

Projektet initierades av kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson och Brottsförebyggande rådets ordförande Caroline Lindberg hösten 2019 och resulterade i ett beslut i kommunfullmäktige. Projektet finansieras till största del av ett statsbidrag från ”Delegationen mot Segregation” (DELMOS), som beviljat kommunen ett bidrag på 1,8 miljoner.

Projektet, med sitt fokus på sektorsövergripande samarbete, syftar till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet, och till att motverka segregationen i vår kommun, med fokus vår norra kommundel. Målet är att projektet ska vara av en inkluderande karaktär och drivas tillsammans med medborgare, civilsamhället och näringslivet

Projektet leds av kommunens säkerhetschef, Bengt-Ove Ohlsson, tillsammans med kommunens nytillskott, Viktor Tagesson biträdande projektledare (KSF), Sven Holmberg projektstrateg (AIF) med tidigare erfarenhet bl. a som socialchef. Därutöver ingår Elisabeth Fock förvaltningschef (AIF), Alaa Al Makmal integrationsstrateg (AIF), samt Anna-Karin Pålsson, Socialt ansvarig socionom (SOC) i projektledningen.

Inom kort återkommer vi med en presentation av delprojekten, så fort dessa har presenterats och godkänts av CLG som är projektets styrgrupp.

För ytterligare information kontakta…

Bengt-Ove Olsson
Projektledare
0433-721 26
bengt-ove.olsson@markaryd.se

Viktor Tagesson
Bitr. Projektledare
0433-722 19
viktor.tagesson@markaryd.se

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020 14:08