Remiss avslutad för Energi- och Klimatplanen

Markaryds kommun har arbetat fram ett förslag till en ny energi- och klimatplan för Markaryds kommun. Planen gäller för hela kommunen som geografiskt område. Remiss har pågått under perioden 16 september till den 22 oktober 2020.

Internt arbete pågår just nu med inkomna synpunkter.

Under Releterade dokument finns framarbetetat förslaget på Energi- och klimatplan 2021-2030 för Markaryds kommun.

Annica Hegefeldt
Miljöstrateg
annica.hegefeldt@markaryd.se
0433-720 57

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020 10:15