Renspolning av vattenledningsnätet

Svapipe AB kommer från september till slutet av december att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Traryd och Strömsnäsbruk på uppdrag av Markaryds kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. Motsvarande renspolning har utförts i Markaryd, Timsfors och Råstorp i våras.

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vattnet är vitt eller gråvitt

I samband med spolning kommer vi ha mycket luft i våra vattenledningar. Vi arbetar med att lufta ledningarna men trots detta kan det förekomma missfärgat vatten. Våra arbeten med luftning kommer pågå hela perioden.

Luft färgar vatten vitt. Är ditt vatten vitt så finns det troligen luft i vattnet, det kan ha kommit in i ledningen vid vårt ledningsarbete. Om vattnen får stå en stund så försvinner luften och därmed färgen. Luft i vattnet är helt ofarligt och vattnet går att dricka även om det är missfärgat av luften.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas i början av v.39 och pågå till v.52. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Markaryds kommun
Telefon nr: 0433-720 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020 10:36