Ny energi- och klimatplan är antagen

Den 21 december 2020 antog kommunfullmäktige en ny energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplanen för Markaryds kommun gäller under åren 2021–2030.

Planens övergripande mål är minskade utsläpp av växthusgaser. För att uppnå det övergripande målet har Markaryds kommun valt ut fyra fokusområden med sju mål. Fokusområdena är framarbetade efter vilka utmaningar som finns inom kommunorganisationen och hela Markaryds kommunen som geografiskt område.

Målen gäller för hela Markaryds kommun som geografiskt område. Planen utgår från internationella och nationella målsättningar samt lokala beslut.

Under Relaterade dokument finns energi- och klimatplanen som antaget styrdokument och en populärversion av planen. Populärversionen innehåller inte konsekvensbedömningen eller åtgärdsbilagorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021 09:53