Transporter till Alandsköps hushållsdeponi

Under mars, april och maj kommer det att ske många materialtransporter till deponin i Alandsköp, transporterna är till för sluttäckning av kommunens hushållsdeponi.

Eftersom vägen mellan länsväg 520 och Alandsköp är smal och krokig ber vi dig som besöker deponin att iakta extra försiktighet då det kommer att färdas många tunga fordon under ovan angivna månader.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2021 10:53