Ökad leveranssäkerhet på elnätet i Markaryd

E.ON genomför kabelarbeten för att koppla ihop stationerna Markaryd södra och Markaryd norra för att få ökad redundans i elnätet. Arbetet kommer att öka leveranssäkerheten för kunder i området samt minska risken för elavbrott.

I samband med arbetet förläggs även fler kablar i lokalnätet för att möta de nya behov som har uppstått i den expansiva industrin i området.

Arbetet kommer genomföras enligt den dragning som syns på kartan och enligt plan kommer arbetet starta i april och kommer pågå fram till december 2021.

Respektive berörd fastighetsägare kommer få ett informationsbrev entreprenören som kommer genomföra arbetet.

Investeringen beräknas kosta cirka 22 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2021 09:34