Utbyte av vattenmätare i Strömsnäsbruk

Förstora bilden

VA-enheten utför varje år vattenmätarbyte. Vattenmätaren byts ut för funktionskontroll och underhåll. I år är det vattenmätare i Strömsnäsbruk som kommer bytas ut med början i maj. Området som är aktuellt ringas grovt in genom beskrivningen: Kylhult, området mellan Järnvägsgatan och Lagan, samt längs med Lagastigsgatan. De nya mätarna kommer vara fjärravlästa mätare.

Alla fastighetsägare kommer få information kring när vi planerar byta vattenmätare i just din fastighet. Innan utbytet ska ni plocka undan framför vattenmätaren så vår montör kommer fram. Utbytet är för er del kostnadsfri. Tidsåtgången uppskattas till mellan 15 till 30 minuter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2021 09:25