Parkslide och andra invasiva arter

Parkslide

Just nu får vi många samtal om den invasiva arten parkslide. Här kan du läsa mer om vad som är en invasiv art och frågor och svar från Naturvårdsverket.

För att en främmande art ska kallas invasiv, måste den uppfylla flera kriterier.

En invasiv art är en art som

  • introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde
  • som sprider sig av egen kraft
  • som skadar ekosystemet som de introducerats till
  • hotar den biologiska mångfalden
  • har negativa effekter på jordbruk och dylikt
  • åstadkommer ekonomisk skada
  • påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Vissa arter finns med på EU:s förteckning över invasiva arter. De är fastighetsägaren enligt lag skyldiga att bekämpa. Men även invasiva växter som inte finns med på EU:s förteckning är viktiga att bli av med eftersom de vållar stora problem i naturen. En av dessa arterna är parkslide.

Här kan du läsa mer om vilka arter som klassas som invasiva.

Här kan du läsa mer om parkslide och en "Frågor och svar" från Naturvårdsverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2021 09:06