Tillfällig trafikomläggning i Strömsnäsbruk

Förstora bilden

På grund av ledningsarbeten i marken kommer Nya Åbrovägen i Strömsnäsbruk vara helt avstängd för trafik mellan den 28 juni och den 1 juli. Beslutet kommer också innebära att det under samma är förbjudet att stanna och/eller parkera på Ljungstedstvägen samt utanför fastigheten Lagastigsgatan 34.

Anledningen till grävarbetena är nya VA ledningar in till Stig In i Strömsnäsbruk. För säkerställande av framkomligheten för bussar, lastbilar samt framförallt utryckningsfordon kommer delar av parkeringsmöjligheterna i Strömsnäsbruk inskränkas. Helt förbud att stanna eller parkera gäller för Ljungstedsvägen samt på de parkeringsfickor som ligger utanför Lagastigsgatan 34. Skärpt konroll av efterlevnaden av parkeringsförbudet kommer att utföras av kommunens entreprenör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2021 21:05