Krisberedskapsveckan 2021

Bild

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj genomförs vecka 39.

Markaryds kommun uppmärksammar den årliga Krisberedskapsveckan under vecka 39 med start måndagen den 27 september. Detta görs tillsammans med länets aktörer inom Krissamverkan Kronoberg. Informationskampanjen syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Temat är demokrati.

Veckan uppmärksammas genom att aktiviteter arrangeras på olika platser i länet samt att informationsmaterial framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sprids.

Vår demokrati är ett av fem skyddsvärden som Sveriges samlade beredskap ska kunna skydda och försvara. Det börjar i det lilla med tilliten mellan människor, att vi fortsatt hjälps åt i vardag och i kris.

Årets tema - Demokrati

Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Krissamverkan Kronoberg består av länets kommuner, Region Kronoberg, polisen, Försvarsmakten, räddningstjänsten, SOS Alarm, Trafikverket och Länsstyrelsen Kronoberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2021 07:00