Nytt vädervarningssystem i oktober

Det nya vädervarningssystemet består av gul, orange och röd varning

Det nya vädervarningssystemet består av gul, orange och röd varning

Vi har tidigare informerat om att SMHI planerar att införa ett nytt och förbättrat vädervarningssystem. SMHI meddelar nu att driftsättningen för det nya systemet sker den 26 oktober 2021.

Syftet med SMHIs nya vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

I sluttester som SMHI genomfört senaste tiden har tillkommande tekniska komplikationer identifierats. En framflyttad start i oktober behövs för att säkerställa stabil drift och för att göra nya sluttester, allt för att övergången till det förnyade systemet ska kunna ske på ett säkert sätt.

"Många aktörer har förberett sig, gått utbildningar och övat på det nya. Jag hoppas att de har förståelse för vårt beslut att nu skjuta fram övergången en tid. Det är naturligtvis trist att inte komma igång i det nya systemet nu i vår, men vi måste prioritera att de nya IT-verktygen är fullt driftsäkra", säger Fredrik Linde, chef för prognos och varningstjänsten på SMHI.

Ta del av hela informationen från SMHI

Mer information om det nya vädervarningssystemet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021 15:08