Stöttande insatser för närings- och föreningsliv

Tillsammans för Markaryd

Tillsammans för Markaryd

Pandemin fortsätter att utmana näringslivet även i Markaryds kommun och konsekvenserna för många företag är omfattande. Därför har nu Kommunstyrelsen fastställt ett antal åtgärder som ska tillämpas tills vidare inom kommunens förvaltningar för att mildra pandemins effekter för kommunens företag och föreningar.

I protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari har man beslutat att fastställa ett antal åtgärder som ska tillämpas tills vidare inom kommunens förvaltningar för att mildra pandemins effekter för kommunens företag och föreningar och att rekommendera kommunens bolag att tillämpa samma åtgärder. Åtgärderna gäller tills vidare, dock längst till och med 2022-06-30.
 • Restaurangernas uteserveringar tillåts vara öppna hela året.
 • Affärerna tillåts ”uteförsäljning” hela året utan avgift.
 • Torghandel tillåts 3 dagar/vecka utan avgift.
 • Anstånd och förlängda betalningstider till utsatta företag vid begäran.
 • Korta ned betalningstider till leverantörer vid begäran.
 • Dialog med kommunens leverantörer om möjliga lättnader att vidta t ex vid försenade leveranser.
 • Råd och vägledning gentemot omställande företag (sker via Business Region Kronoberg).
 • Erbjudande om kompetensutveckling (sker via Business Region Kronoberg).
 • Engagemang gentemot drabbade företag.
 • Kommunicera engagemanget ”Tillsammans för Markaryd”. (Länk från kommunens webb).
 • Stödåtgärder till kommunens föreningar, t ex oförändrade bidragsutbetalningar enligt 2019 års underlag, nedsatt lokalhyra, kostnadsfria avbokningar av lokaler mm.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2022 20:20