Trygghetsdialog med Derome

Från vänster: John Karlsson, näringslivschef, Bengt-Ove Olsson, säkerhetschef, Anders Buene, kommunpolis, Rickard Johansson, platschef, Johan Ligård, butikschef

Från vänster: John Karlsson, näringslivschef, Bengt-Ove Olsson, säkerhetschef, Anders Buene, kommunpolis, Rickard Johansson, platschef, Johan Ligård, butikschef

I samband med den senaste tiden uppmärksammade inbrott på Derome i Markaryd genomförde Markaryds kommun och Polisen sin trygghetsdialog med företaget.

Initiativet med trygghetsdialoger kommer ifrån Markaryds kommun och Polisen och syftet är att ett par tillfällen varje månad besöka näringslivet för dialog.

Det är viktigt att kommunen och polisen är ute bland företagarna och lyssnar av deras behov och synpunkter, säger säkerhetschef Bengt-Ove Olsson som ingår i trygghetsdialoggruppen.

Ifrån Markaryds kommun är det näringslivschef John Karlsson som samordnar besöken och med honom följer säkerhetschefen på Markaryds kommun, Bengt-Ove Olsson.

Ifrån polisens sida är det värdefullt att få den här stunden med den enskilda företagen. Med Derome så hade de tyvärr haft inbrott men tanken ifrån gruppen är att vi ska arbeta förebyggande och komma med förslag på hur exempelvis man kan öka skalskyddet, säger Anders Buene som är kommunpolis i Markaryds kommun.

Under mötet med Derome närvarade butikschef Johan Ligård och platschef Rickard Johansson. Under dialogen diskuterades hur tryggheten upplevs i kommunen vilket beskrev som god. Även när det kommer till tryggheten bland näringslivet upplevdes den som bra.

Ifrån Deromes sida är det givetvis frustrerande när den här typen av inbrott sker. Men vi har nu sett över hur vi kan förbättra säkerheten ytterligare samt fått bra tips och idéer ifrån kommunen och polisen, säger butikschef Johan Ligård.

Derome upplevde även trygghetsdialogen som bra utifrån att man fick en generell uppdatering vad som är på gång i kommunen. Trygghetsdialoger med näringslivet kommer att fortsätta varannan vecka fram till sommaren

Den här typen av möten är väldigt viktiga att få till och vi uppskattar att Derome tog sig tid att träffa oss. Det känns även väldigt bra att kommunpolisen tar den aktiva roll som de gör med att följa med oss ut på trygghetsdialogerna, avslutar näringslivschef John Karlsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2022 11:10