Byte av vattenmätare under hösten

Byte av vattenmätare

Inom kort kommer att påbörjas byte av vattenmätare utav VA-personal från Markaryds kommun. Berörda fastighetsägare kommer att informeras om bytet.

Varje år byts de vattenmätare i Markaryds kommun som blivit 10 år gamla. I år påbörjas bytena någon gång i augusti/september. Berörda fastighetsägare kommer att informeras om bytet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022 11:32