Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Ledningsarbete i Markaryd

Förstora bilden

Röd markering på kartbilden visar var ledningsarbetet kommer att utföras.

Markaryds kommun kommer att utföra ledningsarbete på VA-ledningsnätet utmed del av Dalgatan, Sjöstigen och Möllegatan i Markaryd under 2022.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och ni ombeds följa skyltning under utförandetidens gång.

Arbetena beräknas pågå fram till och med november 2022.

Vid frågor, kontakta:

Kresimir Kljucevic
Projekteringsingenjör VA
Tekniska förvaltningen
Telefon 0433 – 738 66
kresimir.kljucevic@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022 10:18