Information om Trafikverkets pågående arbete

Trafikverket utför just nu makadamkomplettering mellan Markaryd och Hässleholm. På grund av tillgänglighet till tider i spår behöver arbetet utföras nattetid. Trafikverket ber nu om ursäkt för att de inte kontaktat boende i närområdet tidigare.

Arbetet som utförs av Strukton Rail på uppdrag av Trafikverket pågår fram till den 23 augusti 2022.

På grund av tillgänglighet till tider i spår behöver arbetet utföras nattetid. Det har kommit till kommunens kännedom att bullernivån blir hög för boende i närområdet och vi har därför fört en dialog med Trafikverket som ber om ursäkt för detta. De meddelar även att de kommer att se över så att information går ut till närboende tidigare i fortsättningen vid denna typ av arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022 11:28