Elda säkert

Ett nedbrunnet hus är ett kallt hus!

När elpriserna skenar märker vi ett ökat intresse för att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder som inte använts på länge. Klokt, och fullt förståeligt. Om du är en av dem som planerar att elda mer än vanligt, snälla elda förståndigt!

En lokaleldstad är bara anpassad att värma det rum den finns i under en begränsad tid. Överanvändning kan bli livsfarligt!

Våra råd är:

  • Elda inte mer än din eldstad klarar av, de flesta lokaleldstäder är gjorda för max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd, det är både mer effektivt för värmen och mer skonsamt för anläggningen.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Eldar du 4 timmar, låt den vila 4 timmar. Kontinuerlig värme kan ackumuleras i till exempel bjälklag och därmed starta en brand.
  • Använd bara torr ved. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna äppelträdet eller annat trädgårdsavfall kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.
  • Meddela din sotare om att du eldar mer, så sotning och brandskyddskontroll sker med rätt intervall. Tänk även på att en avställd eldstad måste genomgå en brandskyddskontroll innan den åter får tas i bruk.

Glöm inte att testa brandvarnarna och ställa brandsläckarna synligt!

Vi önskar dig en varm och trygg vinter

Här hittar ni gällande regelverk

Den enskildes skyldigheter:
2 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll:
3 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor
MSBFS 2014:6 om rengöring (sotning) och brandskyddskontroller

Installationsbesiktning vid nyinstallation av eldstad:
Plan- och bygglag (2010:900)
Boverkets byggregler, BFS (2011:6)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2022 13:04